2. Charakterystyka firmy

2.1 Ogólne informacje o spółce

Przedmiot: Biuro Podróży

Nazwa: "GlobalWay"

Siedziba: ul. Jarzębinowa 15/2

52-150 Warszawa

Filia: ul. Żołnierska 8

45-397 Kraków

Nr telefonu: 668-543-818

Status prawny: spółka jawna

Bank nr konta: Bank PKO S.A.

I Oddział w Warszawie

ul. Krakowska 23

nr konta: 5678-7883-9593-8428

Nr identyfikacyjny podatnika podatku VAT 678-00-00-736

2.2 Opis działalności spółki.

Biuro Podróży "GlobalWay" będzie działać na zasadzie spółki jawnej. Jej sieciba znajduje się w Warszawie, przy ulicy Jarzębinowej 15/2. Głównym celem powstania przedsiębiorstwa jest zaspokajanie podstawowych potrzeb i wymagań klientów dotyczących podróżowania poprzez świadczenie usług turystycznych na bardzo wysokim poziomie. Realizacji owego założenia ma służyć przede wszystkim bogata oferta wycieczek do wielu zakątków świata oraz zapewnienie optymalnie najlepszych warunków umożliwiających realizację usług. Przekonać do nas naszych potencjalnych klientów ma atrakcyjność cen, którą możemy osiągnąć poprzez odpowiednio prowadzoną politykę cenową. Chcemy, aby nasza oferta była przez nich odbierana jako atrakcyjna oraz w pełni bezpieczna. Naszym głównym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom ludzi żyjących w wielkim mieście, którzy mają ochotę wyrwać się na krótkie wakacje do odległego miejsca za niewielką cenę.

W przyszłości chcielibyśmy powstania kolejnych filii naszego biura na terenie całej Polski. Liczymy na szybkie i skuteczne opanowanie rynku usług turystycznych, a także uzyskanie wysokiej renomy wśród nabywców naszych usług oraz wśród konkurencji. Realizacji wszystkich naszych celów i zamierzeń ma sprzyjać zwłaszcza wysoka jakość oferowanych usług, ale też podejmowane przez nas w szerokim zakresie różne działania promocyjne i reklamowe.

2.3 Informacje o założycielach, ich funkcje i udziały procentowe.

Właściciel Funkcja Udziały procentowe

Adela Arszal Prezes Zarządu 45% dochodów firmy

Karolina Bela Dyrektor ds. Sprzedaży 20% dochodów firmy

Konrad Peter Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy 20% dochodów firmy

Michał Komandos Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych 20% dochodów firmy

Jacek Werbowicz Koordynator Pracowników 15% dochodów firmy