BIBLOIOGRAFIA TEMAT : OBRAZ GETTA W LITERATURZE XX WIEKU I – Literatura podmiotu 1) „Rozmowy z Katem”, Kazimierz Moczarski, wydawnictwo ZNAK, Warszawa 1998 2) „Medaliony”, Zofia Nałkowska, Wydawnictwo Siedmiogród, Wrocław 2001 3) „Zdążyć przed Panem Bogiem”, Hanna Krall, A5, 1995 II – Literatura przedmiotu 1) „Słownik literatury polskiej XIX wieku”, Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1991; str.341 2) ,,Biblioteczka opracowań”, Paweł Stanisławski , Wydawnictwo , Biblioteka Wysyłkowa Lublin 1999 str.23 III – Ramowy plan wypowiedzi 1) Określenie problemu : Obraz getta w literaturze i filmie 2) Kolejność prezentowanych argumentów - Rozmowy z katem - Medaliony - Zdążyć przez Panem Bogiem 3) Wnioski W utworach zawartych w mojej bibliografii przedstawione są dwa obrazy getta. Jeden z perspektywy kata drugi widziany oczyma ofiary. . Getta zrodziły się z niemieckiego przeświadczenia o konieczności eksterminacji Żydów. Były to zamknięte dzielnice, w których gromadzono ludność żydowską. Getta oddzielone wysokim murem od „normalnego” świata kryły rzeczywistość jak z koszmaru. Getto miało własny zarząd, własna policję, szkoły, szpitale. Lecz to jednak tylko zewnętrzne pozory normalności. Głównymi problemami warszawskiego getta były przeludnienie i głód. Na niewielkiej...