Chciałabym przedstawić Państwu swoją prezentacje na temat "Przedstaw portret ojca ukazany w wybranych utworach literackich różnych epok" Według Słownika Języka Polskiego ojciec to "mężczyzna mający własne dziecko (dzieci) w stosunku do tego dziecka (lub ze względu na nie): czuły,kochający,troskliwy,[...],wyrodny,[...],przybrany ojciec,być czyimś troskliwym opiekunem,wychwawcą,opiekować się kimś jak własnym dzieckiem,zastępować komuś ojca."(Słownik Języka Polskiego tom 2 str.496-497). W utworach literackich różnych epok począwszy od antyku aż po współczesość spotykamy różne postaci ojców.Pozwolę sobie przedstawić te,które najbardziej utkwiły w mej pamięci. W epoce antycznej Homer w swym eposie Iliada ukazuje nam ojca kochającego swego syna Hektora miłością bezgraniczną.Ojcem tym jest król Troi Priam. Jego miłość jest tak wielka,że po śmierci Hektora nie waha się udać do obozu wroga i poniżając się klęka przed Achillesem,zabójcą syna,całuje go po rękach i we wzruszającej mowie "masz okup wielkiej ceny,masz drogie ofiary:Szanuj bogi Achilu nie gardź mymi dary! Przypomnij ojca obu nas ciężar gniecie.Może być ktoś ode mnie biedniejszy na świecie? Jam usta-tegom wreszcie nieszczęśliwy dożył-na ręce synów moich zbójcy położył"(Iliada,Księga 14 wiersz 289-294)przekonuje tego dumnego wojownika do oddania ciała zabitego. Jak wielka musiała być miłość ojca do syna,że pchnęła go do takiego czynu? Jakim kochającym ojcem był Priam? Ukochanym dzieckiem Jana Kochanowskiego była jego najmłodsza córeczka Urszulka.Kiedy niespodziewanie dziewczynka umiera poeta pogrążony w bólu i rozpaczy pisze słowa:"Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,Moja droga Orszulo,tym zniknieniem swoim.Pełno nas a jakoby nikogo nie było,jedną maluczką duszą tak wiele ubyło."(Tren 8 wiersz 1-4).W słowach tych widać jak bardzo Kochanowski kochał Urszulę skoro po jej stracie,mimo tego,że miał inne dzieci,świat wokół stał się dla niego pusty.Takie odczucia ma człowiek który stracił bardzo bliską i kochaną osobę. Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu" również przedstawia portret ojca.Jacek Soplica zmuszony uciekać z kraju cały czas czuwa na losami swego syna Tadeusza.Często jako zakonnik przebywał w pobliżu Soplicowa,interesował się losami syna.Mimo że w przeszłości nie był on dobrym ojcem jednak później pokazał jak bardzo kocha Tadeusza. Przykładem ojca kochającego w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej jest według mnie Benedykt Korczyński.Wszystko co robił,robił z myślą o ukochanym synu Witoldzie.W swym sercu czuł,że to właśnie Witold przejmie po nim gospodarstwo w Korczynie i nie zaprzepaści jego pracy i...