BIBLIGRAFIA

TEMAT: Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne, filmowe.

I. LITERATURA PODMIOTU: 1. Parandowski Jan., Mitologia ( mit o Orfeuszu i Eurydyce) 2. Dzieje Tristana i Izoldy (opracowanie. Bedier Joseph)

INNE TEKSTY KULTURY:

1. Love story, USA, 1970, reż. A. Hiller ( film) 2. Romeo i Julia, 2004, reż. J. Józefowicz ( musical)

II. LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. Carmona Belmonte Marisa, Gallego M.B., Słownik mitów, Świat Książki, Warszawa 2008, ISBN 978-83-247-0741-6, s.88-90 2. Most. Matura wewnętrzna. Przewodnik dla licealistów, Wyd. Stentor, Warszawa 2004, ISBN 83-89315-35-1, s.84-88 3. Mroczkowski Piotr., Romeo i Julia w: Szekspir elżbietański i żywy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966, ISBN 83-08- 00500-4 4. Rowiński Cezary., Orfeusz i Eurydyka w: Mit, człowiek, literatura pr. zb., PWN, Warszawa 1992, ISBN 83-01-10397-3

5. http://stacjakultura.pl/4,21,5815,Love_Story_recenzja_filmu,artykul.html - recenzja filmu 6. http://kino.dlastudenta.pl/film/Love_Story,9976.html

III. MATERIAŁY POMOCNICZE: - ramowy plan wypowiedzi - laptop

RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI

TEMAT: Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie, teatralne, filmowe.

I. Wstęp: 1. Zdefiniowanie koncepcji miłości androgynicznej stworzonej przez Platona 2. Nośność toposu wielkiej, tragicznej miłości, uwiecznionej w kulturze różnych epok

TEZA: Wielcy kochankowie uwiecznieni w tekstach kultury różnych epok odzwierciedlają platońską koncepcję miłości androgynicznej.

II. Argumenty:

1. Orficki pogląd na miłość jako najwyższą zdolność poznawczą, ale wymagającą poświęceń. 2. Zakazany, ale silniejszy niż śmierć, związek Tristana i Izoldy; miłość niczym śmiertelna choroba. 3. . Uwspółcześniona opowieść o zakochanych nastolatkach, którzy muszą się zmierzyć z zakłamanym światem dorosłych ( ,,Romeo i Julia).

4.Melodramatyczna historia uczucia, które zwycięża bariery społeczne, ale kończy się tragicznie ( ,,Love story”).III. Wnioski: - ponadczasowość i uniwersalność uczucia łączącego przedstawione pary zakochanych - zakochani przegrywają z okrutnymi realiami rzeczywistości wrogiej człowiekowi - miłość tragiczna, kończąca się śmiercią, unieszczęśliwiająca drugą osobę - prawdziwe uczucie często przezwycięża śmierć