Kwadrat sumy: (a+b)^2 =a^2+2ab+b^2 Kwadrat różnicy: (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 Wzory te mają również wersje dla większej liczby składników, np. dla trzech: (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc (a+b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2ac -...