Kwadrat sumy:

(a+b)^2 =a^2+2ab+b^2

Kwadrat różnicy:

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

Wzory te mają również wersje dla większej liczby składników, np. dla trzech:

(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc

(a+b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2ac - 2bc

(a-b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2ac - 2bc

(a-b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ac + 2bc

Różnica kwadratów:

a^2-b^2=(a-b)(a+b)