I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA Treść: Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równiważa to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Np.: krążek hokejowy ślizgający się po idealnie równej tafli lodu. Ta zasada nazywana jest zasadą BEZWŁADNOŚCI. Bezwładność ciała to dążnie ciała do zachowania stanu, w którym się znajdowało. Miarą bezwładności jest masa ciała: IM MNIEJSZA MASA TYM WIĘKSZA BEZWŁADNOŚĆ. Np.: piłka leżąca w przejściu autobusu podczas jego hamowania potoczy się w przód, a po całkowitym zatrzymaniu autobusu "wróci" do miejsca, w którym była. II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA Treść: Jeżeli wypadkowa sił działających na ciało jest różna od zera, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost...