I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

Treść: Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równiważa to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Np.: krążek hokejowy ślizgający się po idealnie równej tafli lodu.

Ta zasada nazywana jest zasadą BEZWŁADNOŚCI. Bezwładność ciała to dążnie ciała do zachowania stanu, w którym się znajdowało. Miarą bezwładności jest masa ciała: IM MNIEJSZA MASA TYM WIĘKSZA BEZWŁADNOŚĆ. Np.: piłka leżąca w przejściu autobusu podczas jego hamowania potoczy się w przód, a po całkowitym zatrzymaniu autobusu "wróci" do miejsca, w którym była.

II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

Treść: Jeżeli wypadkowa sił działających na ciało jest różna od zera, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA

Treść: Jeżeli jedno ciało działa na drugie ciało pewną siłą, to drugie ciało działa na pierwsze siłą o takiej samej wartości i kieruku ale przeciwnym zwrocie. Np.: uderzając ręką pionowo w dół w ławkę działamy na nią pewną siłą. Ławka działa na nas taką samą siłą, również o pionowym kierunku, tylko zwrocie w górę.