KIM SĄ NIELETNIE MATKI? W największej liczbie wypadków są to dziewczyny, których rodziny pozbawione były atmosfery miłości, bliskości, wsparcia oraz zrozumienia. W wyniku czego, szukają one tych emocji i odczuć w związkach, które owocują niechcianą czy nieplanowaną ciążą. Pochopnie i zbyt wcześnie rozpoczęte współżycie seksualne jest czasami rezultatem braku akceptacji ze strony rodziców. Młode kobiety szukają substytutu miłości, której nie otrzymały w rodzinie. Brakuje im wiedzy na temat podstawowych norm obyczajowych i moralnych. Jednocześnie poszukują wszelkich dowodów akceptacji pośród grup rówieśniczych, a w wyniku niskiej świadomości seksualnej starają się zdobywać wiedzę poprzez doświadczenie. Uczą się, często boleśnie, na własnych błędach. Nastolatki okazują się w większości wypadków niedojrzałymi psychicznie matkami, które potrzebują wsparcia innych. W obliczu słabych relacji z rodziną, muszą zwracać się o pomoc do obcych ludzi. Często pochodzą one ze zdemoralizowanych środowisk, zaniedbanych kulturowo i o niskim poziomie wykształcenia, czy z patologicznych lub też bardzo ubogich rodzin. Całą sytuację utrudnia niska społeczna akceptacja tego rodzaju odstępstw od normy, jakimi są ciąże niedorosłych jeszcze matek. Należy jednak pamiętać, że czasem są to również dziewczyny z tak zwanych dobrych domów. Bywa i tak, że dziecko jest zaplanowanym owocem miłości. Znaczną część matek stanowią jednak samotne dziewczyny, a wiele dzieciaków oddawanych jest do domów dziecka. Przyczyny ciąży wśród nastolatek Ciąże wśród nastolatek określono mianem epidemii. Jednak skalę tego zjawiska widać najwyraźniej, gdy się uwzględni wpływ, jaki ciąża wywiera na przerażoną dziewczynę. Radykalnie zmienia się nie tylko jej życie, ale też życie jej rodziny oraz bliskich. Kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta znajdują się w okresie nazwanym w Biblii „rozkwitem młodości” — wtedy to pragnienia seksualne są szczególnie silne. Gdybyśmy jednak uznali, że ciąże wśród nastolatek to tylko kwestia antykoncepcji, upraszczalibyśmy sprawę. Z dowodów wynika, że w grę wchodzą złożone czynniki społeczne i emocjonalne. 1. Czynniki związane ze zmianami emocjonalnymi: - trudności w adekwatnej ocenie rzeczywistości - niedojrzałość uczuciowa - niskie pojęcie o sobie oraz niska samoocena - wyraz protestu przeciw dominacji dorosłych i systemowi wartości, który uważają za ważny. Młodzież poprzez współżycie seksualne lub decyzję o przerwaniu ciąży chce zrealizować pragnienia decydowania o sobie i korzystania z przywilejów zarezerwowanych dla dorosłych. - kryzys...