1.Wstep Zaświadczenie A38 może to śmieszne, ale ono dało Mi szanse na poznanie słowa biurokracja i zarządzanie. Popularna bajka z Asterixem i Obelixem pod tytułem „Dwanaście prac Asterixa” pokazuje doskonale przez swoja satyrę jak prosta sprawa, jaką jest zdobycie zaświadczenia A38 może prowadzić do psychicznych odchyleń głównych bohaterów skonfrontowanych z nienależycie dostosowaną praca urzędników państwowych i rozbudowaną biurokracją, która jest porównana do „Domu, który czyni szalonym”, ale jak to w bajkach wszystko kończy się dobrze, a potwór biurokracji zjada swój własny ogon. Jednak czy dzisiejszy system zażądania na przestrzeni lat wypracował idealne sposoby działania, aby uczynić biurokracje przyjazna i efektywną, w poniższej pracy postaram się o przywołanie sposobów na ulepszanie systemu administracji. 2. Administracja Weberowska – stan zniechęcenia Nieskuteczność administracji, której system opierał się na zasadach wyznawanych przez Maxa Webera zmusił twórców do zastanowienia się nad nową koncepcją nazywaną New Public Management. Hierarchiczny charakter aparatu administracyjnego, kwalifikowanie poprzez wykształcenie formalne, wysoce sformalizowana i określona struktura organizacyjna nie była w stanie odpowiedzieć na oczekiwania stawiane przed rolą administracji Państwowej w nowoczesnym świecie. W tym momencie potrzebny był „powiew świeżego powietrza”, jakim może być New Public Management. 3. Pojęcie New Public Management New Public Management to nic innego jak współczesna forma menadżerskiego podejścia do administracji. Koncepcja stawia na „urynkowienie” administracji publicznej stawiając za cel zapewnienie efektywności działania administracji publicznej przez zastosowanie mechanizmów znanych z sektora prywatnego. Nie jest to jedyny model wykorzystywany we współczesnym świecie, lecz przedstawiciele nauki o administracji zgadzają się, że jest on często wykorzystywany w praktyce i na szeroką skale. 4. Najważniejsze cechy New Public Management Kluczowa cecha nowego modelu jest zwrócenie uwagi na definiowanie efektywności działań administracyjnych poprzez branie pod uwagę wyników, a nie wydatków, które w nowym założeniu powinny z czasem rozbudowy modelu sukcesywnie spadać poprzez konkurencje podmiotów. Rodzaj relacji miedzy organizacjami publicznymi powinien przypominać bardziej relacje znane z podmiotów prywatnych, charakterystyczne powinno być rozgraniczenie na mocodawcę upoważniającego w swoim imieniu wykonawcę odpowiedzialnego za wykonanie określonego zadania lub projektu. New Public Management zakłada rozdzielnie aspektów świadczenia usług...