WSTĘP:

I wojna światowa (1914?18) był to pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim.Jej ośrodek znajdował się w Europie.

Pierwsza wojna światowa była całkowicie odmiennym konfliktem zbrojnym od wcześniej spotykanych w historii świata. Różniła się na przykład

*pod względem rozmiarów pola walki, gdyż walki toczyły się praktycznie w całej Europie, oraz w Azji i Afryce.

*Była o wiele okropniejsza niż wcześniejsze konflikty, gdyż udział w niej brało wiele narodów, zastosowano podczas niej nowe rodzaje broni i to wpłynęło na tak ogromną ilość ofiar.

*Było też parę pozytywnych aspektów tej wojny. Bardzo dużo w tym konflikcie zyskali Polacy, gdyż dzięki wojnie odrodziła się Polska, która przez tyle lat była podzielona przez zaborców. I wojna światowa była także konfliktem zbrojnym, który różnił się od swoich poprzedników także tym, że

*w niej po raz pierwszy działania wojenne rozgrywały się równocześnie w powietrzu, na wodzie i pod jej powierzchnią, oraz na lądzie.

PRZYCZYNY:

Głownymi przyczynami wybuchu I.W.Ś. były:

*splot antagonizmów między mocarstwami

*rywalizacjia o hegemonię w Europie

*wpływy na Bałkanach

*podział świata kolonialnego i rynków zbytu,

*a także dążenia do rewizji granic ustalonych w wyniku konfliktów europejskich XIX w.

Przeciwstawne dążenia wielkich europejskich mocarstw, sprzeczności wzajemnych interesów i rodzące je konflikty doprowadziły do wybuchu wojny. Każde z państw miało swoje własny plany i chciało je zrealizować kosztem innych państw.

Dążenia te można uogólnić następująco:

*Niemcy dążyły do zbudowania mocarstwa o znaczeniu europejskim i światowym, obejmującym także kolonie w Afryce i Azji.

* Austro-Wegry dążyły do opanowania Bałkan;

*Rosja do dominacji nad Bałkanami oraz otwarcia cieśnin tureckich dla floty rosyjskiej na Morze Śródziemne.

*Francja chciała odzyskać, utracone na rzecz Niemiec w 1871 roku, Alzację i Lotaryngię oraz ograniczyć wpływy niemieckie w Europie.

*Wielka Brytania dążyła do utrzymania swej dominującej pozycji militarnej, gospodarczej i politycznej w świecie oraz rozszerzenia swych wpływów na Bliskim Wschodzie i Turcji.

I własnie te wszystkie przyczyny powtarzam....Interesy polityczne, rywalizacja gospodarcza, kolonialne (kwestia Maroka), rywalizacja o wpływy na Bałkanach, rodzące się ruchy narodowowyzwoleńcze, ujawniające się najsilniej w monarchii austro-węgierskiej, a także chęć dominacji, doprowadziły do zmiany układu sił międzynarodowych w Europie, istniejącego od zakończenia wojen napoleońskich (Kongres Wiedeński z lat 1814-1815).

Po zakończeniu I Wojny Światowej myślano, że ludzkość na długo zapamięta, ile zła wyrządzono podczas tych kilku lat. Ogłaszając podpisanie rozejmu, premier Wielkiej Brytanii, powiedział: "Dziś o jedenastej rano skończyła się wojna, najokrutniejsza i najstraszniejsza z wojen, jakie doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, ze wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka [mowa oczywiście o 11 listopada 1918 roku - przyp. autorka] skończyła się epoka wojen". Jakże jednak się minął z prawdą! To, co najokrutniejsze i najstraszniejsze miało dopiero nadejść...