Powstanie dwóch bloków polityczno wojskowych ;trójprzymierze i trójporozumienie .

Bezpośrednia przyczyna wybuchu :18 czerwca 1914 r. zamach na arcyksięcia Franciszka w Sarajewie .

Przyczyny : Konflikty na bałkanach tzw. kocioł bałkański o wpływy na bałkanach walczyły Rosja ,Turcja i Austrowęgry .