Powstanie dwóch bloków polityczno wojskowych ;trójprzymierze i trójporozumienie . Bezpośrednia przyczyna wybuchu :18 czerwca 1914 r. zamach na arcyksięcia Franciszka w Sarajewie . Przyczyny...