a) W nefronie filtracji podlegają substancje takie jak glukoza, sole mineralne, białka i mocznik. Filtracja polega na usunięciu z zanieczyszczonej krwi dopływającej do kłębuszków naczyniowych, zbędnych produktów przemiany materii. Powstaje wówczas mocz pierwotny.

b) Resorpcji w nefronie podlegają aminokwasy, glukoza, jony i woda. Resorpcja to zwrotne wchłanianie, polega na odzyskiwaniu substancji, które organizm może ponownie wykorzystać.

c) Sekrecji podlegają jony wodorowe, barwniki, niektóre leki. Sekrecja polega na wydzielaniu zbędnych substancji do moczu ostatecznego w drodze dyfuzji lub transportu aktywnego.