a) W nefronie filtracji podlegają substancje takie jak glukoza, sole mineralne, białka i mocznik. Filtracja polega na usunięciu z zanieczyszczonej krwi dopływającej do kłębuszków naczyniowych, zbędnych produktów przemiany materii. Powstaje wówczas mocz pierwotny. b) Resorpcji w nefronie podlegają aminokwasy, glukoza, jony i woda. Resorpcja to zwrotne wchłanianie, polega na odzyskiwaniu substancji,...