WIELKA BRYTANIA Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 90-tych: 1. militarnej i polit. obecności brytyjskiej w poszczególnych regionach świata 2. stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 3. arsenał nuklearny 4. deklaracja gotowości do przejmowania, w pewnych okolicznościach, odpowiedzialności za kwestie bezp. m.nar. skali globalnej. Ocena sytuacji międzynarodowej: 1.M. Thatcher podkreślała, że celem GB jest wspieranie demokracji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej –wątpliwości co do kierunku zmian 2.czasy wielkich przemian są okresami wielkiej niepewności". 3.Stosunek do zjednoczenia Niemiec – posiedzenie w Chequers 4.Koncepcje NATO – bez rozszerzenia 5.KBWE jako forum dyskusji nad politycznymi i militarnymi aspektami bezpieczeństwa europejskiego 6.W drugiej połowie lat 90., po przejęciu władzy przez Partię Pracy, treść „międzynarodowej misji" Wielkiej Brytanii została zdefiniowana przez ówczesnego ministra obrony Robertsona jako gotowość do pełnienia funkcji „siły na rzecz dobra" w stosunkach międzynarodowych. 7.Minister spraw zagranicznych R. Cook ogłosił, że GB będzie się kierowała „międzynarodową solidarnością" w zapobieganiu, rozwiązywaniu i wygaszaniu konfliktów międzynarodowych. 8. kluczowe znaczenie dla redefinicji brytyjskiej koncepcji bezpieczeństwa miały konflikty bałkańskie. 9.Znaczenie koncepcji T. Blaira z ‘98 roku Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Główne dokumenty programowe: 1.Najważniejsze dotyczące tej problematyki dokumenty opracowane w I poł.lat 90. XX w. koncentrowały się na metodach zrealizowania oczekiwanej przez opinię publiczną tzw. dywidendy pokoju 2.W przyjętym w lipcu ‘90 roku studium ministerstwa obrony przyznano, że polityka bezp. i obrony nie powinna być formułowana wokół pojedynczego zagrożenia. 3.Obniżenie globalnych wydatków na obronność zakładał też ogłoszony w ‘94 r. raport ministerstwa obrony. 4.Zapowiedź przeprowadzenia gruntownej rewizji brytyjskiej koncepcji bezp. zawierał program wyborczy Partii Pracy. Jej realizacja rozpoczęła się po utworzeniu rządu premiera Blaira w ;97 r., a zakończyła w ‘98 r. prezentacją wyników Strat.. Przeglądu Obronnego. 5. Zmiana postrzegania istoty bezpieczeństwa jako pochodnej stabilności opartej na strachu na jego rozumienie jako procesu aktywnego zarządzania negatywnymi zjawiskami o mniejszej intensywności 6. bezp.Wielkiej Brytanii jako funkcja zachowania stabilności oraz zapewnienia wzrostu gospodarczego w kluczowych regionach (Europa, rejon Zatoki Perskiej i basen Morza Śródziemnego) 7. zapewnienia bezp. terytoriom zależnym oraz...