1. Zakup kamizelki przez narratora.

2. Opis życia małżeństwa.

3. Choroba męża.

4. Rozwój choroby męża.

5. Okłamywanie i prowadzenie gry między sobą.

6. Śmierć męża.

7. Sprzedaż domu i kamizelki.

8. Wyprowadzka żony