"Pan Tadeusz"-tytułowa postac utworu autorstwa Adama Mickiewicza to bardzo młody mężczyzna mający zaledwie 20 lat. Jego matka zmarła od razu po jego narodzinach, a ojca nie zna, nie wie,że żyje i w pewien sposób ma wpływ na jego życie. Dwudziestolatek ma znikome doświadczenie w kontaktach z płcią żeńską, można nawet stwierdzic, że nie ma go wcale. Chłopak nie był świadomy tego, że popełnił błąd, unikał kontaktów z Telimeną. Zerwał wszelkie stosunki z tą kobietą, ponieważ zakochał się w innej dziewczynie. Tytułowy bohater utworu robi to jednak bardzo nieumiejętnie. Okłamuje Telimenę mówiąc, że musi wyjechac, bo taka była wola jego ojca, która została zapisana w testamencie. Między obojgiem młodych ludzi dochodzi do awantury. Tadeusz jest załamany i zrozpaczony, postanawia popełnic samobójstwo, co świadczy, że jest osobą wrażliwą, nie chce ranic innych i ma świadomośc swojego błędu. Decyzja, którą podjął podkreśla jego infantylnośc i porywczośc. Mężczyzna nie pozostaje także obojętny na postawę majora Płuta i uderza go w twarz. Prezentuje się ze swojej odważnej strony, gdy prosi wujka o to, aby ten wyraził zgodę na jego pojedynek z Hrabią. W ten sposób wzbudza podziw u innych, szacunek i respekt. Chłopak wstydził się bardzo tego jak zareagował na niedźwiedzia, ocenia swoje zachowanie surowo i bezwzględnie. Tadeusz lubił strzelac, jeździc konno. Jego wadą było to, że nie radził sobie z nauką. Postępowanie, czyny i słowa Tadeusza świadczą o tym iż był wielkim patriotą, gdyż wychowano go w świadomości, że żyje po to, aby służyc swojemu narodowi. Oddał ojczyźnie całe serce, walczył z wielkim poświęceniem, gdyż powrócił ranny. Reasumując- z opisu wyglądu młodzieńca można wywnioskowac, że był on przystojnym mężczyzną, zapatrzonym w siebie i zadufanym pięknisiem, który bez żadnych skrupułów bawił się kobietami, co jest oczywiscie stwierdzeniem niezgodnym z prawdą. "Pan Tadeusz" to wielki patriota i wrażliwy chłopak, który wzbudza sympatię czytelników.