„W którym ze światów, starożytnym czy współczesnym wolałbyś żyć?” Życie, zarówno w starożytności jak i w czasach współczesnych, byłoby ciekawe, ale wolę żyć w czasach teraźniejszych. W starożytności częściej wybuchały wojny niż teraz, na przykład bratobójcza walka o władzę Teb między Polinejkesem a Eteoklesem czy wojna trojańska. Aktualnie ludzie starają się unikać rozwiązywania problemów przemocą i niepotrzebnego rozlewu krwi. Próbują iść na kompromis, a nie walczyć o swoje racje. W starożytności nie było równouprawnienia, albowiem kobiety były dużo gorzej traktowane niż mężczyźni. Przykładem jest Kreon, który skazał na śmierć Antygonę za to, że symbolicznie posypała ciało poległego w bratobójczym pojedynku o Teby swego brata Polinejkesa. Władca Teb wiedział, że niesłusznie postąpił, zamurowując i skazując na śmierć Antygonę, lecz nie chciał podburzyć swego autorytetu, bo co by się stało gdyby przyznał rację kobiecie. W czasach współczesnych wszyscy ludzie są równi względem siebie i mają takie same prawa, a kobiety są szanowane i dobrze traktowane. W dzisiejszych czasach przesyłanie informacji jest szybsze niż w starożytności poprzez...