Przykład opisu bibliograficznego książki

(w przypadku jednego autora)

Herbert, Zbigniew. Wiersze wybrane. Wyd. 3. Kraków 2007.

ISBN 978-83-85568-93-3.

Elementy opisu (gdy autorów jest dwóch lub

trzech)

Nazwisko, imię autora pierwszego, nazwisko, imię

autora drugiego, nazwisko, imię autora trzeciego. Tytuł.

Wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. ISBN.

Przykład opisu bibliograficznego dwóch autorów

Grzybowski, Przemysław Paweł, Sawicki, Krzysztof. Pisanie

prac i sztuka ich prezentacji. Kraków 2010. ISBN 978-83-

7587-395-5.

Elementy opisu (autorów jest więcej niż trzech)

Nazwisko, imię autora pierwszego oraz dopisek i in.

Tytuł. Miejsce wydania. Rok wydania. ISBN.

Przykład opisu bibliograficznego książki, gdy jest

więcej niż trzech autorów

Sabak, Agnieszka [i in.]. Repetytorium maturzysty : język

polski : krótkie streszczenia, problematyka utworów,

wprowadzeni