Przykład opisu bibliograficznego książki (w przypadku jednego autora) Herbert, Zbigniew. Wiersze wybrane. Wyd. 3. Kraków 2007. ISBN 978-83-85568-93-3. Elementy opisu (gdy autorów jest dwóch lub trzech) Nazwisko, imię autora pierwszego, nazwisko, imię autora drugiego, nazwisko, imię autora trzeciego. Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania. Rok wydania. ISBN. Przykład opisu bibliograficznego dwóch autorów Grzybowski, Przemysław Paweł, Sawicki, Krzysztof. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Kraków 2010. ISBN 978-83- 7587-395-5. Elementy opisu (autorów jest...