Operator jako funkcja zaprzyjaźniona: -deklarowany w ciele klasy -definiowany poza klasą -składnia: w ciele klasy friend typZwrac operator@ (argumenty); gdzieś w pliku definicja typZwrac operator@(argumenty) { instrukcje; } użycie operatora: obiektC = obiektA @ obiektB wskazania: -gdy nie da się zastosować żadnego z powyższych sposobów, -gdy obiekty są różnych klas i potrzebny jest dostęp do składowych prywatnych. class CWektor { private: double mX,mY; friend CWektor operator*(int n, CWektor W); ... } CWektor operator*(int n, CWektor w) //obiekty różnych klas { CWektor z; z.mX = n *q.mX; z.mY = n *q.mY; return z; } w main ()...