Jan Kochanowski urodził się w Sycynie.Największy renesansowy poeta Polski,tragediopisarz,prozaik.Był synem Piotra Kochanowskiego i Anny z Białaczowskich.Gdy Jan miał 14 lat rozpoczął naukę na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej w 1544r.W 1547r. zmarł jego ojciec,z tego powodu poeta zakończył edukację.Jesienią 1551r. za sprawą namów matki i brata,wrócił na studia,tym razem na uniwersytecie w Królewcu,gdzie przebywał do kwietnia 1552r.W 1556r. udał się w podróż do Włoch,najprawdopodobniej po to,żeby podjąć leczenie nękającej go choroby oczu.Wyjazd ten został przerwany tragiczną wiadomością z domu-w połowie lutego 1557r. zmarła jego matka.Do 1559r. nadal jednak wojażował-kolejny raz udał się do Włoch i na krótko do Paryża.Po powrocie do Polski ok.1563r. dostał się,także za sprawą kanclerza P.Myszkowskiego do kancelarii królewskiej,w której pełnił obowiązki jednego z sekretarzy.W 1570r. po opuszczeniu dworu królewskiego zdecydował się osiąść w spokojnym domostwie w Czarnolesie pod Zwoleniem.Osiedlenie się tam przypieczętował małżeństwem z Dorotą Podlodowską.Te wydarzenie...