Jan Kochanowski urodził się w Sycynie.Największy renesansowy poeta Polski,tragediopisarz,prozaik.Był synem Piotra Kochanowskiego i Anny z Białaczowskich.Gdy Jan miał 14 lat rozpoczął naukę na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej w 1544r.W 1547r. zmarł jego ojciec,z tego powodu poeta zakończył edukację.Jesienią 1551r. za sprawą namów matki i brata,wrócił na studia,tym razem na uniwersytecie w Królewcu,gdzie przebywał do kwietnia 1552r.W 1556r. udał się w podróż do Włoch,najprawdopodobniej po to,żeby podjąć leczenie nękającej go choroby oczu.Wyjazd ten został przerwany tragiczną wiadomością z domu-w połowie lutego 1557r. zmarła jego matka.Do 1559r. nadal jednak wojażował-kolejny raz udał się do Włoch i na krótko do Paryża.Po powrocie do Polski ok.1563r. dostał się,także za sprawą kanclerza P.Myszkowskiego do kancelarii królewskiej,w której pełnił obowiązki jednego z sekretarzy.W 1570r. po opuszczeniu dworu królewskiego zdecydował się osiąść w spokojnym domostwie w Czarnolesie pod Zwoleniem.Osiedlenie się tam przypieczętował małżeństwem z Dorotą Podlodowską.Te wydarzenie wpłynęły niezwykle na jego twórczość,gdyż życie układało mu się jak w bajce-wygodzie,spokojnie,opromienione rodzinnym szczęściem w niezakłóconym oddaniu ważkiej pracy literackiej.W 1579r. wydarzył się niespodziewany dramat,zmarła ukochana córeczka poety Urszulka-"Orszulka",uwieczniona potem przez ojca w genialnych"Trenach".Nie była to niestety jedyna tragedia-niedługo później zmarła druga córeczka Jana Kochanowskiego,Hania.Wydarzenia te okazały się przełomowe zarówno w życiu,jaki w Twórczości literackiej poety.W końcu przyszedł kres,miał zaledwie 54 lata.Zmarł na zawał serca, 22 sierpnia 1584r.