Właściwości bazy daych

Baza danych - zbiór danych oraz narzędzi systemu DBMS (System zarządzania bazą danych SZBD).

Każda baza danych ma następujące (charakterystyczne) cechy:

-Trwałość danych (Informacje na nośniku trwałym)

-Niezależność danych (Sposób zapisu danych jest identyczny dla wszystkich baz danych, natomiast prezentacja danych może być różna. Baza danych powinna być zabezpieczona przed modyfikacją struktury bazy danych.)

-Ochrona danych (Każda baza danych ofiaruje mechanizmy kontroli dostępu do danych)

-Integralność danych (Zgodność z rzeczywistością)

-Część Intensonalna (Zbiór definicji powstałych przy projektowaniu baz danych i określający ich strukturę)

-Część ekstensjonalna (Łączny zbiór danych)

System zarządzania bazą danych ma następujące właściwości:

-Tworzy strukturę bazy danych

-Wykonuje operacje CRUD

-Obsługuje zapytania

-Generuje raporty

-Administracja bazą danych

Tworzenie struktury bazy danych

Struktura danych - szkielet przeniesiony w koncepcji projektu w postaci tabel, powiązań. www.pgadmin.org (tworzenie struktury stron)

Bazy Danych

-System bazy danych - baza danych wraz ze środkami programowymi umożliwiającymi współbieżgne operowanie na niej.

-Model danych - zbiór abstrakcyjnych pojęć umożliwiający prezentację określonych własności świata.

-Schemat Bazy Danych - Zbiór tych pojęć użyty do opisu własności fragmentu świata rzeczywistego istotny z punktu widzenia danego zastosowania.