Właściwości bazy daych Baza danych - zbiór danych oraz narzędzi systemu DBMS (System zarządzania bazą danych SZBD). Każda baza danych ma następujące (charakterystyczne) cechy: -Trwałość danych (Informacje na nośniku trwałym) -Niezależność danych (Sposób zapisu danych jest identyczny dla wszystkich baz danych, natomiast prezentacja danych może być różna. Baza danych powinna być zabezpieczona przed modyfikacją struktury bazy danych.) -Ochrona danych (Każda baza danych ofiaruje mechanizmy kontroli dostępu do danych) -Integralność danych (Zgodność z rzeczywistością) -Część Intensonalna (Zbiór definicji powstałych przy projektowaniu baz danych i określający ich strukturę) -Część ekstensjonalna (Łączny zbiór danych) System zarządzania bazą danych ma następujące właściwości: -Tworzy strukturę bazy danych -Wykonuje operacje CRUD -Obsługuje zapytania -Generuje raporty -Administracja bazą danych Tworzenie struktury bazy danych...