Temat: Kolonizacja grecka w epoce archaicznej: kierunki, etapy i konsekwencje Wielka Kolonizacja to trudne zagadnienie. Aby je wyjaśnić musimy sięgnąć do skąpych, w porównaniu z innymi epokami historycznymi, źródeł, z których możemy czerpać konkretną wiedzę. Znajdziemy je w tym przypadku w dokonaniach archeologicznych, ale przede wszystkim w źródłach pisanych, które nie zawsze są zgodne z efektami wykopalisk, a oba źródła należy traktować z dużą dozą ostrożności. W efekcie znaczną część historii starożytnej, takiej jaką znamy, staramy się zrozumieć na podstawie naszych przypuszczeń, ciągów przyczynowo - skutkowych i osobistych opinii, przez co niektóre wydarzenia mogą być przedstawiane zupełnie odrębnie przez różnych autorowi, a my nie jesteśmy w stanie zanegować do końca ich racji. Wielka Kolonizacja w całości odbyła się w wiekach p.n.e., przypada na wiek VIII i wyjaśniamy ją jako ruch osadniczy, który potrwa aż do VI w. Przez samą kolonię rozumiemy osadę założoną przez ludzi z pierwotnego świata greckiego poza jego granicami, co znacznie różni się od pojęcia kolonii w sensie późniejszych podbojów epoki wielkich odkryć m. in. Krzysztofa Kolumba, oraz dzisiejszego znaczenia. Grecy nazwali swoje „apoikia” co dosłownie oznacza „osadę założoną daleko od własnego miejsca zamieszkania”, czyli metropolii. Mimo, że proces ten wcale nie był największym ruchem ludności tego typu, był jednak ruchem znacznie bardziej zorganizowanym, podczas którego tworzyły się nowe polis, a sama ekspansja odcisnęła niebywałe piętno na całej historii starożytnej. Aby zrozumieć Wielką Kolonizację, musimy zwrócić uwagę na położenie i kształt Grecji. Ludzie zamieszkujący te tereny z bardzo bogatą linią brzegową byli od zawsze związani z morzem. Ich kraj, pocięty przez łańcuchy górskie nie obfitował w ponadprzeciętną ilość dobrych jakościowo ziem. Możemy przypuszczać, że właśnie dzięki takiej sytuacji, w której ojczyste ziemie nie oferowały wystarczająco wobec rosnącej liczby osadników i ich ambicji, zarówno Grecy jak i Fenicjanie, znajdujący się w podobnej sytuacji, zasłynęli jako kupcy i żeglarze. Izolacja nie służyła chęci zwiększenia swojego dobrobytu i w takim świecie mieszkańcy wielu osad szybko odkryli, że handel przynosi znaczne zyski. Spowodować to mogło wyspecjalizowanie się osadników w danych, najbardziej opłacalnych dla nich w handlu dziedzinach. Poprzez specjalizację w danym kunszcie w toku doskonalenia, możemy przypuszczać z dużą dozą pewności, narodziły się kolejne rzemiosła. Należy zaznaczyć, iż Grecy podczas swoich wypraw kolonizacyjnych zakładali nowe osady w...