1.Narodziny-cudowne (syn Eufamijan i Aglijas.

2.Ślub i opuszczenie rodziny przez Aleksego.

3.Wyrzeczenie się dóbr i oddanie bogactwa biednym.

*Próba oddalenia się od domu

4.Zamieszkanie w lochach świątyni.

5.Zyskanie sławy przez Aleksego.

6.Ucieczka do Rzymu-powrót do domu.

7.Mieszkanie przez 16 lat pod schodami swojego domu.

8.Śmierć Aleksego o 17 roku ascety.

9.Cuda podczas pogrzebu Aleksego.

10.Ujawnienie tajemnicy życia Aleksego.

*List z dłoni Aleksego mogła wziąć tylko jego żona.

*Same biły dzwony.

*Z jego ciała wydobywał się przyjemny zapach.

*Kto znalazł się blisko Aleksego, a był chory natychmiast wyzdrowiał.

*Do ciała Aleksego wszystkich zaprowadziło dziecko.

*Pojawienie się przy ciele wielkich tego świata m.in papież, cesarz.