In the begining God Na początku Bóg

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.-Gen. 1:1

(God sold be In the beginning of your……….)

Bóg powinien być na początku w twojej/twoim ………..

(Accountability) Odpowiedzialności

(Remember thy creator) Pamiętajcie swego twórcę- Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli  i przyjdą lata, o których powiesz: «Nie mam w nich upodobania»;-Koh.12:1 

(Learn scriptures from childhood)Ucz się Pisma świętego od dzieciństwa-  Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte,-2Tm.3:14-15

(Obey Barents) Bądźcie posłuszni rodzicom- Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.  1Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą -  aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi-Ef.6:1-3

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu-Kol.3:20

(Seek Kingdom first) Szukajcie najpierw królestwa- Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane-Mt.6:33

(Marriage) Małżeństwie

(God’s plan) Plan Boży- Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»  2 On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?  I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.  A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»-Mt.19:3-6

(Proper relationship) Właściwa relacja- Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu,  bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała.  Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim.  Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,  aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo4,  aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany5.  Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół,  bo jesteśmy członkami Jego Ciała.  Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem6. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła7.  W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!- Ef.5:22-33

Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu6.  Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi!-Kol.3:18.19

(Husband providor) Mąż żywicielem-A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.-1Tm.5:8

(Week) Tygodniu

(Worship him) Czcić go- Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie4, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.  Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».-J.4:23-24

W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba2, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba11 i w modlitwach.-Dz.20:7,2:42

Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych1, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji.  Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę-1kor.16:1,2

łowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. 

Kol.3:16

Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań12, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień

Hbr.10:25

(Day) Dniu

(Study his Word) Studiować jego słowo-Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy-2Tm.2:15

(Pray) Modlić się- Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać- Łk.18:1

nieustannie się módlcie!-1 Tes.5:17

(Work) Pracy

(Proper golas) Odpowiednie cele-  Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga1. 2 Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi-Kol.3:1.2

(Honest with all) Szczerość ze wszystkimi-Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!-Rz.12:17

(Treatment of others) Traktowanie innych- Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. –Mt.7:12

(Not slothful) Brak lenistwa-Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!-Rz.12:11

(Give to needy) Dawać potrzebującym- Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie,-Ef.4:21

(Family) Rodzinie

(Love children- guide house) Kochajcie dzieci- prowadźcie dom-Chcę zatem żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, były gospodyniami domu, żeby stronie przeciwnej3 nie dawały sposobności do rzucania potwarzy. Już bowiem, niektóre zeszły z drogi prawej [idąc] za szatanem.-1Tm .5:14.15

 Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego.  Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci,  jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu.-Tt.2:3-5 

(Train children) Szkolcie dzieci-Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości.-Prz.22:6

ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie- Ef .5:4

Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.-Kol 3:21