Najwybitniejszym pisarzem i poetą polskiego oświecenia był Ignacy Krasicki (1735-1801). Urodził się w Dubiecku ,w ziemi sanockiej ,jako potomek szlacheckiego rodu. Przeznaczony przez rodziców do stanu duchownego, po ukończeniu kolegium jezuickiego we Lwowie został księdzem. Studiował w Warszawie, potem w Rzymie, skąd po dwóch latach pobytu wrócił do kraju i został kapelanem i bliskim współpracownikiemStanisława Augusta. W 1765r Stanisław August powołał go na stanowisko prezydenta trybunału małopolskiego urzędującego w Lublinie, a potem we Lwowie. W następnym roku spotkał poetę jeszcze większy zaszczyt:został biskupem warmińskim.Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772r , gdy Warmia przeszła pod panowanie Prus, książe-biskup stał się poddanym króla Fryderyka 2 . Obfita korespondencja Krasickiego z tego okresu charakteryzuje go nie tylko jako gospodarza diecezji warmińskiej, ale też jako człowieka rozmiłowanego w kwiatach i drzewach parku heilsberskiego, zakochanego w sztychach i obrazach kolekcjonowanych ze znawstwem, pogrążpnego w lektrze ulubionych pisarzy i uprawiającego działalność literacką. W czasie Sjmu Czteroletniego Krasicki wykazuje zainteresowanie i sympatię dla programu stronnictwa patriotów. Chociaż z usposobieniem był raczej sceptykiem i obserwatorem aniżeli działaczem , wokresie powstania kościuszkowskiego dał wyraz swym uczuciom patriotycznym, zachęcając w jednym z utworów do walki z wrogiem . W1795r, po trzecim rozbiorze , Krasicki został mianowany arcybiskupem gnieżnieńskim. Z Heilsbergu przeniósł się wtedy do Skierniewic . Umarł w Berlinie w 1801r . Współcześni wysoko ocenili twórczość Krasickiego . Franciszek Ksawery Dmochowski, autor pierwszego portetu literackiego biskupa warmińskiego, twierdzi,że: ...bez nadwerężenia prawdy i poniżenia kogóżkolwiek bądź można powiedzieć , że Krasicki był najdowcipniejszym człowiekiem , jakiego Polska za dni naszych wydała . Styl...