W poniższej pracy przeanalizuje. „ Hektor - heros czy głowa rodziny”. Na podstawie fragmentu pieśni szóstej „Iliady” Homera. Moim zdaniem ów bohater był tak samo jednym i jak drugim. Swoje zdanie uzasadnię poniższymi argumentami.