ANGLO-AMERYKANIE: - 5% ludności świata - religie: katolicy, protestanci, animizm - języki: indoeuropejskie, indian ameryki, paleoazjatyckie i Eskimosów - rasy: indiańskie, mongoloidalne - tradycje wolnościowe * AMERYKA ŁACIŃSKA: - 8% ludności świata - religie: katolicy, animizm - języki: indoeuropejskie, indian ameryki - rasy: indiańskie * EUROPA: - 8% ludności świata - religie: protestanci, katolicy, islam - języki: indoeuropejskie, uralskie, japoński, koreański - rasy: europeidalne - równouprawnienie, rozwój wiedzy i kultury * WSCHODNIOSŁOWIANIE: - 4,5% ludności świata - religie: protestanci, animizm - języki: indoeuropejskie, ałtajskie, uralskie - rasy: mongoloidalne, biała z żółtą mongoloidalną * ISLAM: - 15% ludności świata - religie: islam, inne kościoły chrześcijańskie - języki: semicko-chamickie, sudańskie - rasy: europeidalne, negroidalne, biała z czarną negroidalną - polityka regulowana przez religię * AFRYKA ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA: - 7% ludności świata - religie: islam, animizm, protestanci, katolicy, hinduizm - języki: sudańskie, bantu, buszmeńsko-hotentockie, germańskie, malajsko-polinezyjskie - rasy: negroidalna, mongoloidalna, biała z czarną negroidalną - nie wolno sporzywać mięsa wieprzowego * CHINY: - 20% ludności świata - religie: islam, buddyzm, religie Chin i Korei - języki: chińsko-tybetańskie, ałtajskie - rasy: mongoloidalne - Pekin, potrawy, wyższa technologia (high-tech) * JAPONIA: - 5% ludności świata - religie: religie Japonii, religie Chin i Korei - języki: japoński i koreański - rasy: mongoloidalne - tygrysy azjatyckie, smoki, kwiat wiśni, high-tech, sztuki walki * INDIE: - 15% ludności świata - religie:...