Werter to główny bohater utworu „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethe’go. Werter to młody człowiek, jest wykształcony i oczytany, czyta głównie Homera, później wybiera Osjana, który współgra z jego stanem duszy. Lektura pobudza jego wyobraźnie, jest skłonny do refleksji i przemyśleń. Egzaltuje swoje uczucia. Werter szuka sensu życia, jest nim rozczarowany, ponieważ w przyrodzie nie znalazł tego, czego szukał. Werter to człowiek bardzo wrażliwy, uczuciowy, wszystko przeżywa bardzo emocjonalnie. W przytoczonym fragmencie wyraźnie widać jego szczęście, zakochanie. Werter żyje miłością do Lotty, bardzo się cieszy, że ma do niej blisko. W jego życiu miłość spełnia bardzo ważną rolę – daje mu radość, szczęście, jest źródłem przemyśleń, ale także siłą destrukcyjną. Bohater w miłości się zatraca, jest przez nią wyobcowany, ponieważ uczucie to cały jego świat. Lotta jest przez niego idealizowana, tam gdzie jest ona, cały świat jest idealny. W życiu głównego bohatera ważna jest także literatura, która pobudza jego wyobraźnie. Werter patrzy na świat przez pryzmat poezji. Dobiera literaturę tak, aby współgrała z jego stanem duszy. Początkowo towarzyszył mu wspomniany Homer, następnie Osjan. Werter miał specyficzny stosunek do przyrody, był bardzo wrażliwy na jej piękno. Natura to dla niego źródło refleksji filozoficznych. Inspirowała go do głębokich przemyśleń, lubił ją obserwować, szukał w niej ukojenia. Przyroda tak jak literatura współgrała z jego nastrojami. Natura stanowiła dla niego wolność, duża przestrzeń zachęcała do częstego przebywania na jej łonie. W całym utworze jest wiele cech charakteryzujących Wertera. Bohater odczuwa ból istnienia, Lotta jest przez niego wręcz ubóstwiana. Kieruje nim...