1.Decyzja Hektora o podjęciu walki z Achillesem. 2.Gonitwa Achillesa za Hektorem oraz trzykrotne okrążenie Troi przez walczących wojowników. 3.Rozważania Zeusa i jego rozmowa z Ateną dotycząca losu walczących. 4.Dalsza gonitwa Achillesa i Hektora. 5.Pomoc udzielona Hektorowi przez Apollona. 6.Złożenie przez Zeusa na szalach złotej wagi losów Hektora i Achillesa oraz upadek losu Hektora do Hadesu. 7.Rozmowa Ateny z...