Spis treści Wprowadzenie 2 Polacy w walkach o Norwegię i w obronie Francji 2 Udział Polskiej Marynarki Wojennej w bitwie o Atlantyk 3 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich 4 Udział Polaków w obronie Tobruku 4 Utworzenie Armii Polskiej w ZSRR 4 Utworzenie 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 5 Bitwa pod Lenino 6 Rozbudowa Wojska Polskiego w ZSRR 6 Udział Polaków w walkach na Zachodzie 7 Działania II Korpusu Polskiego we Włoszech 7 Działania 1 Armii Wojska Polskiego w ofensywie zimowej 1945r. 8 Polskie dywizjony bojowe 1940 roku 8 Wprowadzenie Klęska wojenna i upadek państwa polskiego nie złamały patriotycznej woli istnienia narodu polskiego. Kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy przekracza granicę węgierską i rumuńską czy litewską, a tysiące ochotników przez długie jeszcze miesiące podąża z okupowanego kraju śladem żołnierzy, by odtworzyć polskie siły zbrojne u boku sojuszników. W okresie „dziwnej” wojny powstaje we Francji 80-tysięczna Armia Polska, w której szeregach obok przybyszów z kraju znalazło się wiele tysięcy polskich górników i robotników osiadłych od lat we Francji. Na Atlantyku walczą polskie okręty wojenne, które tuż przed wybuchem wojny przybyły z Polski do Wielkiej Brytanii bądź po klęsce wrześniowej wydostały się z Bałtyku na Zachód. We Francji i Anglii skoncentrowało się kilka tysięcy świetnie wyszkolonych lotników polskich. Polska Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich stanowiła prawie trzecią część sił alianckich wysłanych do Norwegii, a jej udział w szturmie Narwiku świadczy, że mimo września Polska żyje i walczy nadal. W najkrytyczniejszym dniu bitwy o Anglię 15.09.1940 roku do obrony Anglii startuje niewiele więcej niż 250 samolotów myśliwskich, w tym około 50 polskich. Z ogólnej liczby 56 zestrzeleń tego dnia, 26 należało do polskich pilotów. Gdy ognisko wojny przeniosło się stopniowo na wschód, najpierw do Afryki – to wtedy i tam nie zabrakło Polaków. Wielomiesięczna bohaterska obrona Tobruku była w znacznej mierze dziełem Polaków – żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich stanowili przeszło 30% garnizonu twierdzy. Polacy w walkach o Norwegię i w obronie Francji Pierwszą walką, w której wzięły udział oddziały polskie po wrześniu 1939 r., była kampania norweska. Wśród wielonarodowych sił ekspedycyjnych wysłanych przez Sprzymierzonych do Norwegii znalazła się Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pod dowództwem gen. Zygmunta Szyszki-Bohusza. Brygada ta wsławiła się w walkach o norweski port Narwik. W bojach o Norwegię wzięły też udział polskie okręty wojenne: okręt podwodny „Orzeł”, niszczyciele: „...