20 listopada 1945 roku rozpoczął się w Norymberdze proces przeciwko głównym zbrodniarzom hitlerowskim. Po raz pierwszy w dziejach świata oskarżono przywódców państwa, które wywołało wojną, o zbrodnię przeciw pokojowi i ludzkości. Akt oskarżenia składał się z czterech zasadniczych punktów: • uczestniczenie w spisku celem dokonania zbrodni • zbrodnie przeciwko pokojowi • zbrodnie wojenne • zbrodnie przeciwko ludzkości. Proces prowadził Międzynarodowy Trybunał Wojskowy powołany na podstawie umowy zawartej przez rządy USA, Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR. W skład trybunału wchodzili przedstawiciele wyżej wymienionych państw: Lord Geoffrey Lawrence – Wielka Brytania (przewodniczący), Francis Biddle – USA, ZSRR – gen. Rudenko oraz Francja – prof. Donnedieu de Vabres. Do umowy przystąpiło też dziewiętnaście rządów koalicji antyhitlerowskiej, wśród nich także Polska. Trybunał sądził 22 dostojników nazistowskich za: dopuszczenie się zbrodni przeciwko pokojowi, tzn. za planowanie, przygotowanie i prowadzenie wojny napastniczej; zbrodnie wojenne (mordowanie i znęcanie się nad jeńcami, zabijanie zakładników, rozmyślne niszczenie osiedli ludzkich, rabunek własności publicznej i prywatnej); zbrodnie w obozach koncentracyjnych, masowe morderstwa w obozach zagłady, prześladowanie ludzi z powodów rasowych, politycznych i religijnych. W trakcie przesłuchań poruszone zostały takie wydarzenia jak: podpalenie Reichstagu, tortury w obozach koncentracyjnych, zamordowanie kanclerza Austrii, Dollfussa. Ujawniono także tajne rozmowy Hitlera z najważniejszymi ludźmi w Rzeszy, które zdradzały plany późniejszych ataków. Zobrazowano kulisy anszlusu Austrii i przejęcia Czechosłowacji w 1938 roku. Poruszona również została kwestia II wojny światowej, która jednakże została omówiona tylko częściowo, podano bowiem wydarzenia, które miały miejsce tuż przed kampanią wrześniową, jak i sama wojna obronna Polski, ataku na Danię i Norwegię, napaści na Francję i kraje Beneluxu. Szczególnie omówiono bitwę o Anglię i atak na ZSRR. Szczególne miejsce na procesie norymberskim zajęła kwestia programu "Endlösung". Omówiono nie tylko akcje rozpoczęte po 1942 roku, ale wszystkie akty bezprawia wymierzone przeciw narodowi żydowskiemu, poczynając od ustaw norymberskich, nocy kryształowej, a na obozach Auchwitz-Birkenau czy Majdanku i likwidacji getta warszawskiego kończąc. Przed Trybunałem stanęło wielu ocalałych, którzy opowiadali swoją straszną historię. Kiedy pokazano nakręcane głównie przez SS-manów filmy, Funk płakał, a Dönitz zakrył twarz rękoma. W swojej celi po tym dniu Frank oświadczył...