Wielu młodych ludzi zastanawia się jak będzie wyglądać ich życie w przyszłości… Wyobrażają sobie swe idealne życie, pozbawione trosk, gdzie będą mieli kochającą rodzinę, dostatnie życie i dobrze płatną pracę. O co najbardziej się martwią? Właśnie o pracę. Młodzi ludzie często niewiedzą jaki zawód wybrać, by zdobyć pracę, która da im satysfakcję, a także pozwoli na prowadzenie zamożnego stylu życia. Często kierują się przekonaniem, że po studiach znajdą dobrze płatną pracę. Jakiś czas temu modne stały się kierunki między innymi takie jak: zarządzanie i marketing. Po ukończeniu studiów często okazywało się, że nie mogli znaleźć pracy. Dlaczego tak się działo? Powodów może być kilka, na przykład wiele osób ukończyło studia, które tak naprawdę nie specjalizowały ich w jednym kierunku, a dały „ogólną” wiedzę lub po prostu nie było aż tak dużego zapotrzebowania na pracowników z takim wykształceniem. Innym powodem, dla którego młodzi ludzie chcą iść na studia, są pobudki społeczne, to znaczy, że jeśli skończą „zwykłą” szkołę zawodową, będą gorsi od tych, którzy skończą studia. Uważam, że jednak ludzie rozsądni zdecydowaliby się na ukończenie tak zwanej „zawodówki” wybierając przy tym zawód, na który akurat jest zapotrzebowanie na rynku pracy to nie uważali by się za gorszych od tych, którzy poszli na studia, a potem nie znaleźli zatrudnienia lub znaleźli, ale poniżej swoich kwalifikacji i byliby z tego powodu bardzo niezadowoleni.

Analizując obecne rankingi na temat najbardziej poszukiwanych zawodów przez pracodawców znalazłam kilka stałych, które bardzo często pojawiają się w takich klasyfikacjach, ale są także i takie, których moglibyśmy się nie spodziewać. Ranking, który przedstawia załącznik nr 1i na pierwszym miejscu stawia zapotrzebowanie na informatyków. Powinno to być oczywiste, technika rozwija się, „świat idzie do przodu”. Firmy takie jak między innymi: Microsoft czy Apple potrzebują informatyków-specjalistów, którzy są niezastąpieni w tym nad czym pracują. Także firma SAP AG wciąż poszukuje wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Zapotrzebowanie na pracowników w tej branży to trend stały, który lekko wzrasta.

Specjaliści od finansów uplasowali się na drugiej pozycji rankingu. Uważa się, że w Polsce będą potrzebni fachowcy do spraw controlling’u czy budżetowania, a także analizy kosztów. Oczywiście nie spadnie popyt na utalentowanych księgowych, jednak stawiane im będą coraz wyższe wymagania. Coraz większe zapotrzebowanie można odczuć także w sferze budownictwa. Rozwój infrastruktury przemysłowej, komunalnej czy transportowej będzie wymagać wielu specjalistów z zakresu telekomunikacji, nowoczesnych technologii, budownictwa czy ochrony środowiska. Obecnie jedną z najbardziej rozwijających się branż jest logistyka. Poszukiwani będą profesjonaliści z zakresu projektowania rozwiązań logistycznych, zarządzania przepływem towarów, spedycji czy transportu. Zawody z zakresu działów sprzedaż i marketing uplasowały się kolejno na piątym i szóstym miejscu w rankingu. Jednakże wykształcenie jakie będzie wymagane będzie coraz wyższe, pracodawcy będą szukali specjalistów w swej dziedzinie. Na ostatnim miejscu klasyfikacji możemy odnaleźć tak zwane zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracodawcy będą poszukiwali szczególnie specjalistów do spraw rozwoju personelu,

rekrutacji, systemów motywacyjnych czy efektywności pracy. Wiąże się to z faktem, iż firmy w Polsce przyjmują coraz większą wagę do odpowiedniego podejścia do zarządzania swoimi kadrami, a w szczególności do podwyższania efektywności pracy.

W dalszej części mego referatu pragnę przedstawić ogólny program wybranego kierunku. Kierunek, który pragnę opisać uplasował się na miejscu czwartym w rankingu najbardziej przyszłościowych zawodów. Pierwszym z podstawowych przedmiotów z jakimi spotkamy się studiując logistykę będzie matematyka. Niestety „królowa nauk” nie jest lubiana przez wielu uczniów, jednakże studenci na kierunku logistyka będą mieli z nią do czynienia prawie na każdym innym przedmiocie. Kolejnym podmiotem jakim będą się zajmować studenci logistyki to logistyka dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia. Pierwsza z wymienionych polega na przepływie towarów z magazynu wyrobów gotowych producenta bezpośrednio lub pośrednio do odbiorców końcowych, natomiast kolejna zajmuje się procesami transportowymi, magazynowymi, opakowań oraz przepływu informacji. Ostatnia z wymienionych to system zarządzania przepływem materiałów od dostawców do obszarów produkcji za właściwą cenę, we właściwej ilości, we właściwym czasie, jakości i miejscu. Przedmiotami, którymi będą zajmowali się przyszli studenci logistyki będą także „sławne” marketing i zarządzanie. Na lekcjach marketingu studenci będą pojmowali handel aktywny, uczyli się wychodzić naprzeciw potrzebom klienta, próbując odgadnąć jego najskrytsze potrzeby, usiłując uświadamiać przyczajone potrzeby i je pobudzać, a nawet kreować i oczywiście zaspokajać. Natomiast na przedmiocie zarządzanie wolni słuchacze będą zgłębiali wiedzę z zakresu działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich i środków materialnych. Oczywiście, nie może zabraknąć także podstaw logistyki oraz prawa pracy. Na wykładach z podstaw logistyki studenci poznają wszystkie definicje i zwroty, które mogą okazać się dla nich nowe, odmienne, jednakże jeśli chcą związać swe życie z zawodem logistyka – będą musieli umieć używać ich na co dzień. Przedmiot prawo pracy zaznajomi słuchaczy z regulacjami w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy. Na zajęciach z technologii informacyjnych studenci dowiedzą się jakich zagadnień, metod i środków użyć by dokonać efektywnego przetwarzania informacji. Logistycy będą musieli dbać także o jakość usług. Jak dobrze to robić dowiedzą się na przedmiocie zwanym zarządzanie jakością Absolwent studiów logistycznych będzie mógł szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Istnieją także specjalności, które są realizowane na kierunku logistyka, na przykład: logistyka handlu i dystrybucji, logistyka przedsiębiorstw przemysłowych, logistyka biznesu, transport międzynarodowy, eurologistyka a także zarządzanie logistyczne. Oczywiście wybranie specjalności wiąże się z realizowaniem dodatkowych przedmiotów związanych z zawodem.

Pytanie, które często pojawia się wśród przyszłych maturzystów jest proste: z czego muszę zdawać maturę by dostać się na ten kierunek? Odpowiedź przedstawię na podstawie Uchwały nr 218/III/2012 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2013/2014ii. Otóż maturę należy zdawać z matematyki (można uzyskać maksymalnie 45 punktów rankingowych), z fizyki (maksymalnie 30 punktów rankingowych), języka obcego nowożytnego (maksymalnie 15 punktów rankingowych) oraz języka polskiego (maksymalnie 10 punktów rankingowych). Obecnie wiele uczelni w swojej ofercie proponuje kierunek logistyka. Są to między innymi: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Pełny wykaz uczelni znajduje się w załączniku nr 3iii.