I. Literatura podmiotu: • Michał Bułhakow: Mistrz i Małgorzata. Warszawa: POROZUMIENIE WYDAWCÓW, 1999, ISBN 83-7023-750-9 • Fiodor Dostojewski: Zbrodnia i kara. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, ISBN 83-04-02157-9 • Francis Scott Fitzgerald: Czuła jest noc. Wyd. 11. Warszawa: Czytelnik, 1985, ISBN 83-07-01346-1 • Mary Shelley: Frankenstein. Wrocław: Siedmioróg, 1996, ISBN 83-7162-011-X • Lot nad kukułczym gniazdem [film]. Reż. Milos Forman [DVD] • Lśnienie [film]. Reż. Stanley Kubrick [DVD] • Wichrowe wzgórza [film]. Reż. Peter Kosminsky [DVD] II. Literatura przedmiotu: • Michel Foucault: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Warszawa: Fundacja Alethia, 1999, ISBN 83-87045-45-4 • Roy Porter: Szaleństwo. Rys historyczny. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2003, ISBN 83-7301-345-8 • Józef Smaga: Wstęp. W: Fiodor Dostojewski: Zbrodnia i kara. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, ISBN 83-04-02157-9 • Bartosz Staszczyszyn: Dajmy wariata, niech se polata!. „Film”, 2011, nr 4, s. 48-51. III. Ramowy plan wypowiedzi 1. Teza: a. Szaleństwo może być różnie definiowane, różne też są przyczyny obłędu. 2. Argumenty. Kolejność prezentowanych treści: a. Różne definicje szaleństwa: choroba psychiczna; postępowanie człowieka wykraczające poza ogólnie przyjęte normy, nie liczące się z niebezpieczeństwem; Postępowanie człowieka ogarniętego wielką namiętnością; konsekwencja obcowania ze sferą pozaziemską. b. „Czuła jest noc” oraz „Zbrodnia i kara” jako przykład szaleństwa noszącego znamiona choroby psychicznej. c. „Mistrz i Małgorzata”, „Lot nad kukułczym gniazdem” oraz „Frankenstein” jako przykład szaleństwa rozumianego jako postępowanie...