Kłótnia u Borynów. Zanalizuj podany fragment Chłopów Władysława Reymonta i scharakteryzuj występjące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i całego I tomu powieści określ przyczyny kłotni i źródła dramatyczności sceny. „Chłopi” Władysława Reymonta, to powieść poruszająca problematykę wsi polskiej na przełomie XIX i XX wieku. Autor ukazał w tym utworze nie tylko panoramę życia na wsi, prace chłopów na roli, ich życie codzienne i obrzędy, ale również konflikty między członkami tej warstwy społecznej. Przedstawiony fragment pochodzi z pierwszego tomu powieści Reymonta i ukazuje punkt kulminacyjny konfliktu panującego w rodzinie Borynów. Scenę kłótni poprzedzają zaręczyny Macieja i Jagny. Boryna, który jest głową rodziny, sprzecza się ze swoim synem Antkiem, jego żoną Hanką i najstarszą córką o zapis ziemi, jakiego dokonał na rzecz Jagny. Skutkiem kłótni staje się wyrzucenie z domu Antka wraz z żoną i dziećmi. Maciej Boryna jest 58-letnim, zamożnym mężczyzną, który jako posiadacz największej ilości gruntu zajmuje wysoką pozycję w hierarchii wiejskiej. Ziemia jest dla niego najwyższą wartością, jest pracowity, zaradny i kocha pracę na roli. Stara się on za wszelką cenę zachować dobre imię we wsi, kierując się zasadą: „któren swojego broni, nie krzywdzi!”. Maciej jest osobą władczą, co można zauważyć w sposobie jego dialogu z bliskimi: stanowczym tonie oraz braku okazywania im szacunku. W początkowej fazie omawianego konfliktu Boryna lekceważy roszczenia dzieci, nie liczy się z ich zdaniem ani uczuciami. Stara się jednak powstrzymywać emocje, do czasu, gdy słyszy obelgi pod kierunkiem Jagny. Wtedy ogarnia go wściekłość, zaślepiony miłością do swej wybranki, nie może uwierzyć, że ta go zdradza. Oskarża, więc syna o kłamstwo i obiecuje, że nigdy mu tego nie daruje („Nie daruję ja ci tego, psie jeden, nie daruję!”). Antek to syn Macieja, który w sytuacji bezpośredniej konfrontacji z ojcem ma mówić w imieniu wszystkich dzieci. Odczuwa on lęk przed rozmową z ojcem („Gospodarz idą! - zawołał Witek prędko, aż Antek drgnął ze strachu.[...]”). Młody Boryna twierdzi, że jego ojciec bezprawnie rozporządza ziemią, gdyż po części należy się ona także potomstwu ich rodu. Antek jest człowiekiem stanowczym, który upomina się o swoje, chcąc sprawiedliwości. Grozi nawet sądem („A ja, a my wszystkie, a nie, to sądy wam wzbronią!”). Antek nie potrafi powstrzymać emocji, to on prowokuje ojca do fizycznej walki. Najbardziej jednak rani ojca, gdy oskarża jego ukochaną, Jagnę o niewierność, tym samym zaostrzając tylko całą sytuację. Hanka jest żoną Antka. Wraz z mężem i dziećmi...