Gustaw Herling-Grudziński w opowiadaniu "ofiarowanie" ukazał nam historię Abrahama w nowej, niecodziennej odsłonie,opisując jego odczucia i emocje towarzyszące podczas trudnego wyzwania. Przedstawił nam dokładnie jaką walkę wewnętrzną musiał przebyć bohater,a pod koniec pokazał jak Abraham bardzo zmienił się po powrocie do domu z góry w kraju Moria. Najbardziej intrygujący jest sam koniec opowiadania,kiedy to Gustaw H.G. przedstawia nam zmianę głównego bohatera,jego żal do samego siebie. Abraham został ukazany jako zupełnie nowy człowiek. Zgorzkniały i niemiły,zarazem przygnębiony. Powodem był fakt,że nie mógł się pogodzić z tym iż był w stanie zabić własnego syna bez mrugnięcia okiem w imię Boga. Czuł wstyd przed żoną,synem jak i sobą samym,lecz w głębi duszy wiedział, na jaką próbę wystawił go Pan i że zdołał udowodnić Bogu swoją wierność i oddanie jemu.

Zdarzenia niezgodne z Bibilijnym pierwowzorem:

- dodanie wzmianki o zniszczeniu Sodory i Gomory

- nieprzespana noc Abrahama

-wprowadzony wątek Sary i Eleziera

-zgubiebie noża i śmierć sługi

-próba uduszenia Izaaka