Polskie programy wschodnie :

- Koncepcja Federacyjna – Jej głównym zwolennikiem był Józef Piłsudski. Rzeczpospolita miała być zamieszkiwana przez cztery równorzędne narody – Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Miała powstać Rzeczpospolita Czworga Narodów, a wszystkie te narody miały żyć w federacji, na wzór dawnej unii Polski i Litwy. W założeniach Piłsudskiego, Litwa, Białoruś i Ukraina, miała stanowić strefę odgradzającą Polskę od Rosji, a cała Rzeczpospolita pewną przeciwwagę dla niej.

- Koncepcja Inkorporacyjna – Jej głównym zwolennikiem był Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji. Dmowski pragnął przyłączenia do Polski, tych ziem, gdzie Polacy stanowią większość. Pragnął więc przyłączenia tylko zachodniej Ukrainy i Białorusi bez reszty zamieszkanych przez nich ziem. Uważał, że te mniejszości narodowe, które wejdą w granicę państwa, z biegiem czasu powinny ulec polonizacji, nie powodując większych problemów.