Polskie programy wschodnie : - Koncepcja Federacyjna – Jej głównym zwolennikiem był Józef Piłsudski. Rzeczpospolita miała być zamieszkiwana przez cztery równorzędne narody – Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Miała powstać Rzeczpospolita Czworga Narodów, a wszystkie te narody miały żyć w federacji, na wzór dawnej unii Polski i Litwy. W założeniach Piłsudskiego, Litwa, Białoruś i Ukraina, miała stanowić strefę odgradzającą Polskę od Rosji, a cała Rzeczpospolita pewną przeciwwagę dla niej. - Koncepcja Inkorporacyjna – Jej głównym zwolennikiem był Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji....