I. Literatura podmiotu:

• Simmons Dan: Hyperion. Wydanie 1. Warszawa: Wydawnictwo Mag 2007, ISBN 978-83-7480-074-7.

• Asimov Isaac: Fundacja. Wyd. 1. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1987, ISBN 83-210-0675-2.

• Lem Stanisław: Niezwyciężony. Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej, 2008, ISBN 978-83-7552-412-3.

• Łowca Androidów [film]. Reż. Ridley Scott [DVD]

II. Literatura przedmiotu:

• Fiałkowski Tomasz, Lem Stanisław: Świat na krawędzi. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000. ISBN: 83-08-02940-X

• Michael Hanlon: Nauka i fikcja w Autostopem przez Galaktykę. Poznań: Zysk I S-Ka, 2007. ISBN 83-7298-990-1

• Fantastyka XIX i XX wieku: granice i pogranicza. Pod red. Janiny Szcześniak. Wyd. 1. Lublin: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, 2007. ISBN. 83-227-2743-0.

III. Ramowy plan wypowiedzi

1. Teza:

a. Sposób przedstawiania przyszłości w filmach i książkach SF uległ diametralnym zmianom przez ostatnie 60 lat.

2. Argumenty. Kolejność prezentowanych treści:

a. W książce Isaac’a Asimova „Fundacja”, świat jest całkowicie zdominowany przez człowieka, któremu nikt ani nic, nie może się przeciwstawić. Natomiast w „Hyperionie”, którego autorem jest Dan Simmons, ludzkość jest zależna od postępu technologicznego i swojej kreacji, czyli sztucznej inteligencji.

b. Zmianie uległ też sposób przedstawiania rozwoju rozwiązań technicznych (np. komputeryzacji). W książce Stanisława Lema komputery wydają się być mało nowoczesne, nawet w porównaniu do współczesnego, XXI wieku. Znacznie bardziej innowacyjnie przedstawione są w „Hyperionie” Dan’a Simmons’a.

c. Odmiennie przedstawiono również sztuczną inteligencję. W książce „Niezwyciężony” Stanisława Lema jest ona tylko sprawniejszym, bardziej rozwiniętym technologicznie komputerem, posiadającym zdolność podejmowania samodzielnych decyzji. Autorzy „Łowcy androidów” oraz „Hyperionu” maszynom posiadającym sztuczną inteligencję, nadali wiele cech bardziej charakterystycznych dla ludzi, niż maszyn.

3. Wnioski:

a. Sposób przedstawiania przyszłości uległ zmianie, ponieważ technologia rozwinęła się szybciej i w odmiennym kierunku niż podejrzewano 50 lat temu. Wizje autorów powieści science - fiction sprzed tego okresu nie wydają się już tak nowoczesne i innowacyjne.

b. Wbrew nadziejom ludzi, świat nie jest lepszym i bardziej przyjaznym niż 50 lat temu. Z tego powodu teraźniejsze wizje przyszłości kreują obraz technologicznej rewolucji, a nie przemiany ludzkości, która bez względu na zmiany świata pozostaje taka sama.