Różnice między państwem totalitarnym a autorytalnym Państwo totalitarne – jest to państwo, w którym panuje system rządów dążący do całkowitego podporządkowania społeczeństwa państwu za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej oraz terroru tajnych służb. Przykładami krajów totalitarnych były narodowo-socjalistyczne Niemcy, komunistyczny Związek Radziecki lub Chiny Mao Zedonga. Totalitarny system rządów jest do chwili obecnej sprawowany w Korei Północnej. Charakterystyczne dla tego ustroju jest kontrolowanie przez władzę życia i zachowań obywateli. W systemach totalitarnych bezwzględna władza wymagają od jednostki nie tylko podporządkowania się, ale również zaakceptowania ideologii i publicznego manifestowania tej akceptacji. Władzę sprawują "nieomylne" jednostki (takie jak Hitler czy Stalin), które poddane są kultowi. W państwie totalitarnym obywatel ma bardzo małe znaczenie. Nie ma on dostępu do rzetelnych źródeł informacji oraz jest on nękany przez służby stworzone w tym celu (bardzo dobrze rozwinięta policja). Jednostka nie ma wolności słowa a władza ma na nią wpływ pod każdym względem - mam tu na myśli Chiny, w których władza narzuca nawet ilość dzieci w danej rodzinie. Politycy w tym systemie próbują wpływać na rozumowanie i postępowanie obywateli poprzez kulturę i sztukę. Cechy państwa totalitarnego: *państwo dąży do całkowitego podporządkowania sobie społeczeństwa *władze sprzwuję "nieomylne" jednostki, które poddawane są kultowi *kult wodza *jedna ideologia *brak wolnych mediów *centralnie sterowana gospodarka *jedna partia *niedemokratyczny system polityczny * występuje terror, państwo policyjne * wszystkich obywateli obejmuje ta sama ideologia * celem jest stworzenie idealnego społeczeństwa * istnieją niezależne media, które są zastraszane * wyraźnie zostają określeni wrogowie państwa Rządy: * totalitarne: - władzę państwową sprawuje jedna masowa partia, działalność partii głoszących odmienne poglądy jest zakazana, a wszelkie przejawy niezależności są tępione - istnieje pełna kontrola nad wszystkimi dziedzinami życia obywateli (łącznie z prywatnym), oparta na terrorze stosowanym przez tajne służby ; jest to tzw. państwo policyjne - wszystkich obywateli obowiązuje oficjalna ideologia państwowa, zakładająca m.in. stworzenie nowego, idealnego społeczeństwa - wyraźnie są określeni wrogowie państwa - wszystkie środki masowego przekazu są w pełni podporządkowane rządzącym Współcześni politolodzy Brzeziński i Friedrich wyróżnili 6 cech, które występując jednocześnie w danym państwie świadczą o jego totalitaryzmie. Są to:...