Czy Romanowi Dmowskiemu należy się pomnik?

pierwszym planie artysta przedstawił postać dorosłego mężczyzny, skąpo odzianego, przykutego do skały nad przepaścią. Mężczyźnie towarzyszą zgłodniałe sępy, wydziobujące kawałki wątroby z jego ciała. Wydaje się, że autor chciał zobrazować mężczyznę, jako najważniejszą postać na swym obrazie, dlatego też mężczyzna jest postacią pierwszoplanową, największąNa, najbardziej