Czy Romanowi Dmowskiemu należy się pomnik? pierwszym planie artysta przedstawił postać dorosłego mężczyzny, skąpo odzianego, przykutego do skały nad przepaścią. Mężczyźnie towarzyszą zgłodniałe sępy, wydziobujące kawałki wątroby z jego ciała. Wydaje się, że autor...