Totalitaryzm (łac. totalis - cały, całkowity), jest to sposób sprawowania rządów, charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich, polegający na dążeniu do całkowitej władzy nad społeczeństwem. Dyktatorzy, dążyli do tego za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, czyli celowego działania zmierzającego do ukształtowania określonych poglądów i zachowań u zbiorowości. Do innych metod należały również: terror tajnych służb, wobec przeciwników politycznych, ludobójstwo jakiego dokonywano w niemieckich obozach koncentracyjnych, czy rosyjskich łagrach, a także masowa monopartia, czyli występowanie jednej lub dominującej partii politycznej w państwie. Nazwę totalitaryzm wprowadził w 20 latach XX wieku Benito Mussolini, aby określić sytuację panująca w ówczesnych Włoszech. Przejawy totalitaryzmu występowały w III Rzeszy, gdzie dowódcą był führer Adolf Hitler, w ZSRR pod panowaniem Józefa Stalina zwanego przez naród ”Ojczulkiem”, Włoszech na czele z Benito Mussolinim, oraz Chinach z Mao Zedonga jako przywódcą. Współcześnie totalitarny system rządów istnieje w Korei Północnej. W mojej pracy przedstawię zbrodniczość systemu totalitarnego panującego w narodowo socjalistycznej III Rzeszy. Pierwsze założenia państwa III Rzeszy powstały na bazie ideologii Adolfa Hitlera i programu partii NSDAP, jak również na podstawie tych, zawartych w książce führera „Mein Kampf” napisanej podczas pobytu w więzieniu po puczu monachijskim . Przejawy zbrodniczego totalitaryzmu w Niemczech , można było spotkać w każdej dziedzinie życia: kulturze, gospodarce, polityce, a także miał on wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Adolf Hitler jako wódz i kanclerz o nieograniczonej władzy, mógł wydawać ustawy, które były niezgodne z tymi, które były zawarte w konstytucji państwowej. W całej Rzeszy został wprowadzony zakaz prowadzenia partii politycznych, które głosiły poglądy sprzeczne z doktryną NSDAP, likwidowano każdego, kto był politycznym przeciwnikiem wodza, a także ruchy oporu. Przykładem zbrodniczości w sprawach społecznych jest tak zwana „Noc Długich Noży” (niem. Nacht der Lange Messer), przeprowadzona w nocy z 29 na 30 czerwca 1934 roku. Podczas akcji służącej schwytaniu i wymordowaniu przeciwników dowódcy, została zabita potencjalnie groźna dla Hitlera formacja SA (Sturm Abteilung – Brygady Szturmowe),a na jej miejsce powstał główny aparat terroru III Rzeszy, SS (ShutzStaffeln – Sztafeta Ochronna). Rolę pomocną SS , pełniła tajna policja, czyli gestapo (Geheime Staatspolizei) , utworzona 26 kwietnia 1933 roku, a także Kripo, czyli niemiecka policja kryminalna. Każda z...