Odmiany Liryki:

a.bezpośrednia - podmiot pojawia się w 1 osobie

b.pośrednia - występuje bezosobowa refleksja

c.opisowa - zawiera opis zjawiska, krajobrazu...

d.inwokacyjna - wypowiedź ukierunkowana na adresata (ty)

e.liryka podmiotu zbiorowego