RCS jest wspólnotą ludzi młodych, którym bliskie są słowa Pana Jezusa:

„ Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Członkowie ruchu żyją duchem tego błogosławieństwa poprzez zachowanie przykazań Bożych, modlitwę, korzystanie z Sakramentów Świętych. RCS odrzuca wszelką rozwiązłość, pornografię i wszystko, co zniewala i uzależnia człowieka.

Na szczególną uwagę zasługuje również postanowienie nie podejmowania współżycia seksualnego przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa. Ruch rozwija się

głównie poprzez dwumiesięcznik „Miłujcie się”. W Rzeszowie powstała pierwsza

w Polsce regularnie spotykająca się grupa jego członków.