RCS jest wspólnotą ludzi młodych, którym bliskie są słowa Pana Jezusa: „ Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Członkowie ruchu żyją duchem tego błogosławieństwa poprzez zachowanie przykazań Bożych, modlitwę, korzystanie z Sakramentów Świętych. RCS odrzuca wszelką rozwiązłość, pornografię i wszystko, co zniewala i uzależnia człowieka. Na szczególną uwagę zasługuje również postanowienie nie...