Kazimierz Wielki był ostatnim z rodu Piastów, gdyż pomimo wielu żon nie doczekał się potomka. Pierwsza żona urodziła mu dwie córki. Zmarła, nie urodziwszy mu

syna, który mógłby przejąć władzę. Król Kazimierz dostał Polskę w złym stanie, ponieważ wcześniej kraj podzielony był na dzielnice, więc był osłabiony i gnębiony przez sąsiadów. Król dążył do unowocześnienia państwa,więc był zwolennikiem różnych reform.

Jedną z nich była reforma moneterna, wprowadzona pierwszy raz w Polsce w 1367 roku.Do tej pory bite były najróżniejsze monety, dlatego Kazimierz Wielki chciał, by Polska była również połączona monetą, o nazwie"srebrny grosz". Ostatni z dynastii Piastów dążył do ujednolicenia systemu monetarnego, którego podstawową jednostką był grosz praski.Na awersie widniał napis :KAZIMIRVS PRIMVS DEI GRATIA REX POLONIE(Kazimierz z łaski Bożej pierwszym królem Polski), a na rewersie polski orzeł, otoczony napisem :GROSSI CRACOVIENSSES(grosz krakowski). W średniowieczu handel opierwał się na zawartym kruszcu w monetach. Srebry grosz krakowski, niekoniecznie zawierał w sobie tylko srebro, gdyż było to nieopłacalne. Król miał świadomość, że nie ma co konkurować z czeską monetą, ktora była bita ze złoża srebra w Kutnej Horzy. W celu ułatwienia prowadzenia handlu zaczęto bić srebrną polską monetę-grosz, który funkcjonował w całej Polsce. Ostatni z Pistów nadawał przywileje miastom i kupcom w nich mieszkających. Król powołał skarb państwowy, do którego ludzie wpłacali podatki.

Reformę monetarną uważam za najważniejszą, gdyż ona w dużej mierze przyczyniła się do rozwoju państwa polskiego.Myślę, że władca jednocześnie chciał ukazać Polskę w świetle bogctwa.Współcześni historycy spekulują nad tym,że Kazimierz Wielki przyczynił się do powstawania monet krakowskich tylko ze względu na cele polityczne i prestiżowe. Może dlatego, że po śmierci władcy zaprzestano tworzenia srebrnego grosza . Moneta była symbolem potęgi kraju i końca kryzysu w Polsce.

Myślę, że w ten sposób udało mu się zjednoczyć wszystkich mieszkańców Polski.

Kazimierz Wielki był doskonałym władcą, który zajął się małym, osłabionym państwem, zniszczonym przez wojny i zagrożonym najazdami sąsiadów. Za jego panowania, Polska nie była nękana przez obce państwa. Za sprawą niezwykłej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, ostatni władca ukazał, że niezawsze trzeba walczyć, by wygrać. Reformy ostatniego potomka Mieszka I dały początek wielkim przemianom, które przyczyniły sie do powstania Rzeczypospolitej.