Kazimierz Wielki był ostatnim z rodu Piastów, gdyż pomimo wielu żon nie doczekał się potomka. Pierwsza żona urodziła mu dwie córki. Zmarła, nie urodziwszy mu syna, który mógłby przejąć władzę. Król Kazimierz dostał Polskę w złym stanie, ponieważ wcześniej kraj podzielony był na dzielnice, więc był osłabiony i gnębiony przez sąsiadów. Król dążył do unowocześnienia państwa,więc był zwolennikiem różnych reform. Jedną z nich była reforma moneterna, wprowadzona pierwszy raz w Polsce w 1367 roku.Do tej pory bite były najróżniejsze monety, dlatego Kazimierz Wielki chciał, by Polska była również połączona monetą, o nazwie"srebrny grosz". Ostatni z dynastii Piastów dążył do ujednolicenia systemu monetarnego, którego podstawową jednostką był grosz praski.Na awersie widniał napis :KAZIMIRVS PRIMVS DEI GRATIA REX POLONIE(Kazimierz z łaski Bożej pierwszym królem Polski), a na rewersie polski orzeł, otoczony napisem :GROSSI CRACOVIENSSES(grosz krakowski). W średniowieczu handel opierwał się na zawartym kruszcu w monetach. Srebry grosz krakowski, niekoniecznie zawierał w sobie tylko srebro, gdyż było to nieopłacalne. Król miał świadomość, że nie ma co konkurować z czeską monetą, ktora była bita ze złoża srebra w Kutnej Horzy. W celu ułatwienia prowadzenia handlu zaczęto bić srebrną polską monetę-grosz, który funkcjonował w całej Polsce. Ostatni z Pistów nadawał przywileje miastom i kupcom w nich mieszkających. Król powołał skarb państwowy, do którego ludzie wpłacali podatki. Reformę monetarną uważam za najważniejszą, gdyż ona w dużej mierze przyczyniła się do rozwoju państwa polskiego.Myślę, że władca jednocześnie chciał ukazać Polskę w...