Genetyka jako nowa nauka powstała już w XIX wieku. Jednak nikt wtedy nie przypuszczał, że zrewolucjonizuje ona współczesne nauki przyrodnicze i medycynę. Jej szybki rozwój przyczynił się do wielu odkryć, które wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki zastosowaniu inżynierii genetycznej można otrzymywać nowe, o większej wydajności odmiany roślin i zwierząt hodowlanych. Genetyka ułatwia uporać się na z wieloma chorobami dzięki jej wykorzystywaniu w transplantologii. Techniki genetyczne wprowadzane są ciągle do kolejnych gałęzi przemysłu. Przede wszystkim duże znaczenie ma w hodowli zwierząt i roślin, w farmaceutyce oraz w przemyśle spożywczym. Wiele chorób nękających populację ludzką wywołanych jest pewnymi zmianami w materiale genetycznym człowieka, czyli mutacjami. Choroby takie są dziedziczne, czyli przekazywane z pokolenia na pokolenie. Okazuje się że współczesne techniki genetyczne pozwalają na wczesne wykrycie tych chorób już na poziomie genomu. Takie wczesne rozpoznanie choroby daje szansę choremu na wyleczenie, ewentualnie na dłuższe życie. Być może w przyszłości możliwe już będzie usuwanie niektórych genów lub ich modyfikowanie, w celu zapobiegania wielu schorzeń. Jak dotąd wykonuje się tylko takie doświadczenia na żywych zwierzętach. Zmodyfikowane zwierzęta posiadają pewne zdolności, których nie wykazują inni przedstawiciele ( niezmodyfikowani ) tego samego gatunku. Organizmy zwierząt mogą posłużyć jako specyficzne maszyny do produkcji tkanek i narządów wykorzystywanych do przeszczepów. Wielką szansą dla czekających na przeszczep są obecnie komórki macierzyste, które mają właściwości przekształcania się w dowolny typ komórek. Dzięki temu mogą być one wykorzystywane w transplantologii. Najlepszym źródłem komórek macierzystych są zarodki ludzkie, jednak klonowanie ich jest sprawą dość kontrowersyjną i w wielu krajach wszelkie doświadczenia na zarodkach są zabronione. Inżynieria genetyczna wykorzystywana jest również w mikrobiologii. Dzięki metodom genetycznym można otrzymywać wysoce selektywne pożywki mikrobiologiczne , które warunkują wzrost określonego gatunku mikroorganizmów. Pożywki o dużej selektywności pozwalają na otrzymanie czystych szczepów bakteryjnych. Zastosowanie genetyki w mikrobiologii widoczne jest w procesach otrzymywania antybiotyków produkowanych przez określonego typu szczepy bakteryjne. Stosuje się zmiany w genomie innych szczepów bakterii, aby były one zdolne także do wytwarzanie antybiotyków. Istnieją także praktyki wprowadzania do genomu bakteryjnego genów, które kodują biologicznie ważne substancje. Jedną z...