Idealizm - skłonność do marzycielstwa, wierność ideałom wzniosłym,ale nierealnym. Bezkrytyczny stosunek do otoczenia. Stanisław Wokulski - jest idealistą jeśli chodzi o miłość. Jest przekonany o wyjątkowości Łęckiej i połączy ich bezinteresowne i wieczne uczucie. Ta miłość była nierealna, ponieważ różniły ich grupy społeczne. Wokulski jest też idealistą w kulcie nauki, ponieważ wierzył że jego odkrycia mogą poprawić życie jego i innych ludzi. Julian Ochocki - kuzyn Łęckich,...