Idealizm - skłonność do marzycielstwa, wierność ideałom wzniosłym,ale nierealnym. Bezkrytyczny stosunek do otoczenia.

Stanisław Wokulski - jest idealistą jeśli chodzi o miłość. Jest przekonany o wyjątkowości Łęckiej i połączy ich bezinteresowne i wieczne uczucie. Ta miłość była nierealna, ponieważ różniły ich grupy społeczne. Wokulski jest też idealistą w kulcie nauki, ponieważ wierzył że jego odkrycia mogą poprawić życie jego i innych ludzi.

Julian Ochocki - kuzyn Łęckich, arystokrata, uwielbiał wynalazki. Chce wynaleźć maszynę latającą, która uszczęśliwi ludzi.

Ignacy Rzecki - idealista polityczny. Był przekonany,że potomkowie Napoleona wrócą do władzy i przywrócą dawny ład w Europie. Nie jest to zgodne z obrazem współczesnej Europy.