liryka : bezpośrednia. refleksyjno-filozoficzna ( zastosowanie nad swoim życiem ) , zwrotu do adresata

adresat :każdy człowiek

temat : krótkość życia

koncept : podmiot wylicza rzeczy które przysłowiowo są krótkie aby zestawić z nimi ludzkie życie

występuje topos vanitas - życie jest krótkie przemijalne