liryka : bezpośrednia. refleksyjno-filozoficzna ( zastosowanie nad swoim życiem ) , zwrotu do adresata adresat :każdy człowiek temat : krótkość życia koncept : podmiot wylicza rzeczy które...