Podmiotem lirycznym utworu jest pastylka na uspokojenie. Jest to liryka roli- poetka celowo wprowadziła personifikacje. Adresatem wypowiedzi jest młody człowiek. Tytuł utworu odwołuje się publikacji zwykle w formie broszury, która zawiera zapowiedź wydawnictwo, reklamy. W wierszu występuje wiele cech charakterystycznych dla reklamy: prezentacja zalet oferowanej rzeczy, pastylka jako lek na wszystkie niepowodzenia i problemy (odwołanie się do swery intelektualnej) potrafi zmniejszyć niesprawiedliwość uszczęśliwić. Zastosowany został język nakazu i funkcja impresywna. Anafora "tylko" podkreśla jak niewiele trezba zrobić by osiągnąć pożądany spokój. Oferta zawarta w prospekcie zawiera fałszywe obietnice: tabletka nie może zmniejszyć niesprawiedliwości, rozwiązać problemów dotyczących wiary. Pastylka na uspokojenie nie daje lecz odbiera wolność, możliwość dokonywania wyboru. chce duszy w zamian za sen i fałszywą obietnicę radzenia sobie z życiem.