Podmiotem lirycznym utworu jest pastylka na uspokojenie. Jest to liryka roli- poetka celowo wprowadziła personifikacje. Adresatem wypowiedzi jest młody człowiek. Tytuł utworu odwołuje się publikacji zwykle w formie broszury, która zawiera zapowiedź wydawnictwo, reklamy. W wierszu występuje wiele cech charakterystycznych dla reklamy: prezentacja zalet oferowanej rzeczy, pastylka jako lek na wszystkie niepowodzenia i problemy (odwołanie się do swery intelektualnej) potrafi zmniejszyć niesprawiedliwość uszczęśliwić. Zastosowany został język nakazu i funkcja impresywna. Anafora "tylko" podkreśla jak niewiele trezba...