Moim zdaniem przypowieści biblijne dostarczają przykładów godziwego postępowania także dziś . Moją tezę postaram się udowodnić w dalszej części mej pracy.

Po pierwsze przykład właściwej postawy można znaleźć w przypowieści o talentach. Współczesny człowiek może odnaleźć w przypowieści o talentach przykład właściwego wykorzystania swoich zdolności , a także przestrogę jak nie należy postępować . Nie chodzi tylko o zdobywanie pieniędzy- talenty są w tej historii symbolem wszelkich wartości , których pragnie człowiek. W przypowieści o talentach słudzy , którzy otrzymali pięć talentów i dwa talenty pracowali i je pomnożyli, wypełniając wolę Boga. Ten, który zakopał otrzymany talent, został za swój czyn potępiony. Godziwe postepowanie według przypowieści o talentach polega na pomnażaniu swoich ukrytych talentów. Należy z nich korzystać i dzielić się nimi, bowiem dzięki temu otrzymamy jeszcze więcej.

Po drugie przykład właściwej postawy wobec syna można odnaleźć w przypowieści o synu marnotrawnym .opowiada ona o młodym człowieku, który samodzielnie chciał decydować o swoim losie . Jednakże po otrzymaniu majątku , wydał go i stracił wszystko. Skruszony wrócił do ojca, który mu wybaczył. Jezus opowiedział tę historię aby pokazać , że każdy , kto odejdzie od bBoga , utraci Jego łaskę , swój honor i godność, ale okaże skruchę i będzie prosił go o wybaczenie, otrzyma je. To przypowieść o Bogu miłosiernym i , rozumiejącym grzech człowieka i ciągle okazującym mu dobroć i miłośc. Bóg wybacza , a człowiek ma zawsze prawo do niego powrócić i zostanie przyjęty na łono Kościoła . Godziwe postępowanie według przypowieści polega na wybaczeniu każdemu człowiekowi , który zgrzeszył i popełnił błąd.

Podsumowując przypowieści biblijne dostarczają przykładów godziwego postepowania także dziś. Uważam , że każdy z nas powinien kierować się w życiu postepowaniem bohaterów w przypowieściach wyżej wymienionych.