Komedia Moliera zatytułowana "Świętoszek" została po raz pierwszy wystawiona w 1664 r. W Paryżu. Wykpiona w niej hipokryzja religijna spowodowała, że dzieło to zyskało ogromny rozgłos. Wzbudziła ona wiele kontrowersji w wyniku czego na 5 lat zakazano ją przedstawiać publicznie. Autor sprawił, że wątki i postaci, które godne są tragedii zostali ujęci w sposób komediowy. Głównym bohaterem jest tytułowy "Świętoszek", czyli Tartufe. Wywodzi się ze szlacheckiego rodu, po utracie swego majątku poszukiwał sposobu na szybkie poprawienie swej sytuacji materialnej. Jego sposobem na życie jest zdobywanie majtku poprzez oszustwa. Jest pozbawiony uroku osobistego, ale za to obdarzony niebywałą umiejętnością przekonywania.Świętoszek potrafi wybrać osoby, które ulegają jego wpływom, a pozostałych traktuje z dystansem i stara się przedstawić w jak najgorszym świetle. Tartuffe jest wykwintnym aktorem, doskonale udaje osobę pobożną, przestrzegającą zasad religijnych, demonstruje swoją skromność, dba o wszystkie drobiazgi. W domu Orgona pełni funkcje osoby troszczącej się o ład, zachowanie dobrego imienia i religijności. Pan domu jest całkowicie zaślepiony jego rzekoma świętością , nie zauważa, że przybyszowi zależy jedynie na jego majątku, który w końcowym efekcie sam mu ofiaruje. Jest uparty i bezwzględny w stosunku do innych ludzi. Wykorzystuje ich naiwność i dobroć by nim manipulować. Nie powstrzymuje się nawet od uwodzenia żony swego wybawcy, nie ma także żadnych skrupułów aby patrzeć na to jak Damis zostaje wyrzucony z domu swego ojca. Jest inteligentny i przebiegły, nie działa wprost lecz za pomocą różnych sztuczek aby omamić ludzi. Udaje mu się to dzięki urokowi osobistemu i elokwencji. Jest postrzegany jako człowiek prawy, pobożny i uczciwy. Zręcznie ukrywa swoje prawdziwe cechy charakteru i brak zasad moralnych. Gorliwie modli się w kościele, ale nie respektuje przykazań, które omija w razie potrzeby. O jego Fałszywości i zakłamaniu świadczy fakt, że każdemu wytyka błędy i nakazuje jak ma postępować, a sam robi rzeczy o wiele gorsze. Zaleca wszystkim umartwianie się poprzez post, a sam nie tylko lubi dobrze zjeść, ale nie stroni od alkoholu. Rozkazuje służącej, by ubierała się skromniej, natomiast sam pozwala sobie na niestosowne zachowanie wobec zamężnej Elmiry. Demonstruje lekceważący stosunek do dóbr materialnych, a jednocześnie zabiega o przejęcie majątku Orgona. Nie odczuwa wdzięczności wobec Orgona za okazane mu dobrodziejstwa, lecz drwi z niego. Tartufe jest człowiekiem złym i do gruntu zdemoralizowanym. Orgon zaślepiony Świętoszkiem traci zaufanie do...