Co to jest prezydencja? Prezydencja jest to okres, w którym wybrane państwo członkowskie jest przewodniczącym na posiedzeniach rady Unii Europejskiej. Jest ono przypisywane kolejno każdemu państwu w Unii i obejmowane przez dany kraj na pół roku. Przed Polską sprawowały ją Węgry, a po Polsce urząd przejmie Dania. 1. Prezydencja w radzie Unii Europejskiej Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo. 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, a zakończy je 31 grudnia 2011r. W wymiarze praktycznym, oznacza to, że Polska stanie się gospodarzem większości unijnych wydarzeń, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, odbywających się w drugiej połowie 2011 roku, w tym posiedzeń Rady Unii Europejskiej oraz jej organów przygotowawczych, konferencji ministerialnych czy spotkań eksperckich. Będzie to prawdziwy test sprawności i skuteczności dla organów polskiej administracji publicznej. Aby wypadł on jak najpomyślniej, stosowne przygotowania rozpoczęto już w 2008 roku, powołując urząd Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Kwestię koordynacji spraw związanych z polską Prezydencją na szczeblu centralnym powierzono Departamentowi Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednocześnie bardzo istotną kwestią pozostaje pełne zaangażowanie i ścisła współpraca poszczególnych ministerstw i urzędów centralnych z MSZ. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło szereg działań mających na celu odpowiednie przygotowanie resortu na czas Prezydencji, powołując, m.in. Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2008 roku, wewnątrzresortowy Zespół do spraw Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najważniejsze sfery, w jakich ministerstwo prowadzi przygotowania, to: • programowanie Prezydencji, • budżet, • organizacja i logistyka, • zasoby ludzkie, • informacja i promocja. 2. Przygotowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło szereg działań mających na celu odpowiednie przygotowanie resortu na czas Prezydencji, powołując,...