SUROWCE MINERALNE 1. Gaz ziemny Właściwości - gaz ziemny jest bezwonny, bezbarwny i mniejszą gęstość niż powietrze. Charakterystyczny zapach gazu ziemnego jest uzyskiwany w procesie nawaniania. Tylko wtedy człowiek jest zdolny go wyczuć; może tworzyć mieszankę wybuchową w wyniku reakcji z powietrzem. Możemy go zaliczyć do bardzo wydajnych paliw ekologicznych. Zastosowanie – gaz ten jest szczególnie lubiany przez kotły, turbiny, suszarnie, przemysłowe piece grzewcze, kuchnie domowe itp. Najczęściej jest stosowany do ogrzewania domków jedno oraz wielorodzinnych; w takim dziale gospodarki jak hodowla roślin i zwierząt gaz ziemny także ma swoje miejsce - wykorzystywany jest do suszenia zbóż, nasion oraz produkcji pasz i karm dla zwierząt; coraz częściej gaz ziemny używany jest jako paliwo do pojazdów samochodowych. Jest też ważnym surowcem w przemyśle chemicznym. Występowanie – W Polsce - Złoża gazu ziemnego występują na obszarze karpackim oraz w zachodniej części Niżu Polskiego ; własne wydobycie gazu ziemnego pokrywa tylko 30% zapotrzebowania krajowego, pozostałe ilości importowane są gazociągami z Rosji. Na świecie - największe udokumentowane złoża gazu na świecie znajdują się w Rosji, Iranie, Katarze, na Morzu Północnym i w Algierii. 2. Węgiel kopalny Rodzaje i powstawanie – Naturalny gaz ziemny, nagromadzony głęboko pod powierzchnią ziemi, powstawał w odległych okresach geologicznych, w wyniku stopniowego rozkładu szczątków organizmów: humolity (powstały ze szczątków roślin lądowych ), liptobiolity (będące nagromadzeniem żywiczno-woskowych składników roślin ), sapropelity (powstałe z roślin wodnych, zwłaszcza glonów ) . Występowanie – w Polsce – zagłębie Górnośląskie, Katowice, Gliwice, Zabrze, Zagłębie Wałbrzyskie, Zagłębie Lubelskie (Bogdanów). Na świecie - występują w Rosji, na Ukrainie, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Chinach, Republice Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii, Polsce, Australii i w Indiach. Sucha destylacja węgla kamiennego - termiczny rozkład węgli kopalnych, przeprowadzany bez dostępu powietrza; odbywa się w koksowniach i gazowniach, a produktami tego procesu są : gaz koksowniczy (gaz świetlny ), koks, smoła pogazowa i woda pogazowa. Używa się go do otrzymywania amoniaku oraz w hutnictwie i w elektrociepłowniach jako opał. 3. Ropa naftowa Powstawanie - wiele lat temu na skutek przeobrażenia szczątków organizmów zwierzęcych oraz roślinnych, które gromadziły się z okruszkami mineralnymi w morskich osadach, powstała ropa naftowa; proces ten oraz gromadzenie ropy naftowej ma ścisły związek z obecnością basenów...