Po zakończeniu I wojny światowej, opracowano zasady porządku w Europie zawarte w postanowieniach Traktatu Wersalskiego. Niemcy, Turcja, Bułgaria, Węgry i inne państwa, przeciwne państwom należącym do Ententy (czyt.antanta, Trojporozumienie – sojusz pomiędzy W.Brytanią, Francją i Rosją), utraciły wiele terytoriów. Nieustabilizowana sytuacja polityczna sprzyjała formowaniu się ekstremistycznych ruchów pragnących obalić postanowienia Traktatu Wersalskiego. Na kontynencie europejskim panowało bezrobocie, szalała inflancja, a gospodarka nie mogła podnieść się z ruiny. Czynniki te doprowadziły do fali społecznego niezadowolenia. W tym właśnie czasie ukształtowały się trzy nowe ruchy : FASZYZM, NAZIM oraz KOMUNIZM. ______________________________ WŁOCHY - FASZYZM _____________________________ FASZYZM – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa, statolarię, totalitarne, silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny. Faszyzm podkreślał wrogość zarówno wobec liberalizmu jak i komunizmu. Pierwszym państwem, w którym doszło do przewrotu były Włochy. Po zakończeniu wojny państwo włoskie było wyniszczone i zadłużone, korzyści przyłączenia do aliantów mizerne. W kraju nasilały się nastroje rewolucyjne. Codziennością stały się strajki i demonstracje. W ciągu trzech lat upadło sześć rządów. Włochy potrzebowały “silnej ręki”. W marcu 1919 roku Benito Mussolini założył w Mediolanie faszystowską organizację skupiającą w swych szeregach znaczną ilość kombatantów. Organizacja ta przyjęła nazwę Związku Walki i organizowała swoje ośrodki na terenie całego kraju, a przy okazji ściąga ludzi z sił specjalnych doskonale zasilających bojówki. Mussolini rozwinął aktywną działalność polityczną wśród szerokich mas społeczeństwa rozczarowanych wynikiem wojny i kryzysem, bezrobociem, wielkimi stratami ludzkimi i materialnymi oraz niewielkimi korzyściami w zwycięskiej w końcu dla Włochów wojnie. W momencie gdy Włochy stanęły w obliczu społecznej rewolucji, aktywną działalność zainicjowały faszystowskie bojówki: Czarne Koszule (Ochotnicza Milicja Bezpieczeństwa Narodowego -MVSN-faszystowska organizacja paramilitarna, stanowiąca integralny składnik sił zbrojnych z zachowanym niezależnym statusem). Czarne Koszule krwawo rozprawiały się z wszelką opozycją. W wyniku tego faszyści stworzyli w parlamencie nowe ugrupowanie o nazwie Narodowa Partia Faszystowska. 27 – 29 października 1922 r. miał miejsce tzw. marsz na Rzym czyli faszystowski zamach stanu polegający na koncentracji członków...